-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατάθεση Δικαιολογητικών Κατηγορίας Αθλητών 2023-2024

Τμήμα Ιατρικής

23.11.2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 


Καλούνται οι επιτυχόντες της κατηγορίας Αθλητών, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους από την Δευτέρα 20/11/2023 έως και την Πέμπτη 23/11/2023 (ώρες υποδοχής κοινού 12:00-14:00), επιδεικνύοντας  την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, προκειμένου να καταθέσουν: 

·  Αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης (η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και τις συνέπειες του Ν. 1599/1986(Α΄75) υπογεγραμμένη.

·  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

· Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από το http://www.amka.gr/amkagr)

·  Φωτοτυπία Απολυτήριου Λυκείου

· 1 φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη) 

                                                                                         

                                           ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ