-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0213

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σκεντέρης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (Power Point) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος είναι διαθέσιμο στους φοιτητές για επικοινωνία μαζί του. Περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε Παιδιατρική Κλινική και φορείς της κοινότητας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: •Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης ή με ερωτηματολόγιο Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου •Εναλλακτικά: γραπτή εργασία (δοκίμιο) σε θέμα που επιλέγεται από κοινού από τον φοιτητή και τον υπεύθυνο του μαθήματος. Τα παραπάνω αντιστοιχούν στο 50% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος. •Προφορική εξέταση, που αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος
Το μάθημα διδάσκεται στο 10ο εξάμηνο και έχει στόχο τον εμπλουτισμό σε γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες αυτών που αποκομίζουν οι φοιτητές από τα μαθήματα της Παιδιατρικής, καθώς στο αντικείμενο της Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής πρέπει να δοθεί έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών
Αντικειμενικοί σκοποί
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τις έννοιες και το περιεχόμενο της Κοινωνικής και της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, τη σημασία τους σήμερα ως αναπόσπαστο κομμάτι της Παιδιατρικής και τις ιδιαιτερότητες στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, αλλά και στην αντιμετώπιση των παιδιών & εφήβων (διεπαγγελματική/διεπιστημονική προσέγγιση)
• Να αποκτήσει δεξιότητες στη λήψη κοινωνικού & αναπτυξιακού ιστορικού και στη συνεργασία στο πλαίσιο διεπαγγελματικής/διεπιστημονικής ομάδας
• Να ευαισθητοποιηθεί στην πρόληψη των ιατροκοινωνικών προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα με τρόπο αποδοτικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έρθει σε επαφή με γνώσεις Γενικής Παιδιατρικής
Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
• Οι γνώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του με την υποστήριξη του υπεύθυνου τουμαθήματος
• Οι γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους, γιαυτό η συστηματική παρουσία, μελέτη και άσκηση σε δεξιότητες είναι απαραίτητα στοιχεία για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει η αξιοποίηση της παρουσίας ομιλητών που προέρχονται από φορείς της κοινότητας

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Στη λήψη αποφάσεων
• Στην ομαδική εργασία
• Στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων
• Στο σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.Παιδιατρική και Εφηβική Πρωτοβάθμια Φροντίδα του Χρ. Χρυσανθόπουλου , εκδόσεις Ροτόντα(2012)
2. Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της Κρίσης της Ε. Πετρίδου κ.α. , Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικό βιβλίο (2015)
3. Βιβλιογραφία στο διαδίκτυο (PubMed κ.α. βιβλιογραφικές πηγές)
4.Συναφή επιστημονικά περιοδικά