-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΚωδικός Μαθήματος: ΝΡ0109

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαρδιώτης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ξηρομερήσιου Γ, Τσιμούρτου Β, Σιώκας Β, Προβατάς Α

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Αγγλική για τους φοιτητές ERASMUS και HELMISIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στο επιστημονικό πεδίο της Νευρογενετικής.
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τη γενετική βάση των ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων και τη μεθοδολογία ανίχνευσης αυτής.
Στο μάθημα αυτό τονίζεται ότι η αποκρυπτογράφηση της ταυτότητας των γενετικών παραγόντων στα διάφορα νευρολογικά νοσήματα συμβάλλει στην κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας και οδηγεί στη βέβαιη διάγνωση, την εντοπισμένη θεραπεία, αλλά και στην ασφαλή πρόγνωση και την στοχευμένη γενετική συμβουλή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει ότι οι γενετικές μελέτες διεξάγονται με στόχο τη διερεύνηση πιθανών παθογόνων ή τροποποιητικών γονιδίων που εμπλέκονται στην παθογένεια των διάφορων νευρολογικών νοσημάτων.
• Έχει γνώση ότι η αιτιολογία των περισσότερων νευρολογικών νοσημάτων παραμένει μια πολύπλοκη σύνθεση μεταξύ γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τους τρόπους κληρονόμησης των ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων και τα πολύπλοκα μοτίβα μετάδοσης των μιτοχονδριακών νοσημάτων.
• Χρησιμοποιεί μεθόδους Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για τη διεξαγωγή γονιδιακών εξετάσεων με στόχο την εξειδικευμένη γενετική συμβουλή.
• Αναλύει τα δεδομένα από γενετικές μελέτες σύνδεσης και συσχέτισης παθογόνων ή τροποποιητικών γονιδίων με την παθογένεια των διάφορων νευρολογικών νοσημάτων.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Στοιχεία Νευρογενετικής - Η Κλινική Πρακτική, Πάνας ΜάριοςΕκδότης: Broken Hill Publishers Ltd, 2017
Σημειώσεις για την εκμάθηση Εργαστηριακών Τεχνικών
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: