-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΚΑ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τζοβάρας Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Τεπετές Κων/νος, Ζαχαρούλης Δημήτριος, Πουλτσίδη Αντιγόνη, Μπαλογιάννης Ιωάννης

ECTS: 15.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 382 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπευθύνου μέλους ΔΕΠ και κάθε φοιτητής παρακολουθεί υπεύθυνα συγκεκριμένους ασθενείς. Ανάλυση κλινικών περιστατικών και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της Κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές Εξετάσεις 100%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: 1. Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων.
2. Η συμμετοχή των φοιτητών σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται από την Χειρουργική Κλινική.
3. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κλινικής ως δόκιμοι ιατροί.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων νέων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία δε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία δε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών τεχνικών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
2. Χειρουργική (επίτομο), Δ.Κ. Βώρος
3. Χειρουργική μέσα από περιπτώσεις, Bruce E. Jarrel, MD, Eric D. Strauch, MD
4. Kλινική Χειρουργική, M.M. HENRY, J.N. THOMSON