-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΚΑ0400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαπόντε Αλέξανδρος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

ECTS: 11.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 278 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής - Γυναικολογίας - Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις. Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Μέθοδος Αξιολόγησης: Κατ΄ οίκον εργασία και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών. Μετά το τέλος της δίμηνης κλινικής άσκησης πραγματοποιείται πτυχιακή εξέταση (προφορική) Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές πριν το τέλος της δίμηνης κλινικής άσκησης. Επίσης στο τέλος της δίμηνης κλινικής άσκησης διατίθεται από την Κλινική ειδικό έντυπο για αναλυτική αξιολόγηση της Κλινικής και των Μελών ΔΕΠ, το οποίο συμπληρώνεται ανώνυμα. Προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Κλινική άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών στη Μαιευτική και Γυναικολογία με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία γυναικολογικών και μαιευτικών νοσημάτων εσωτερικών ασθενών καθώς και ασθενών εξωτερικών ιατρείων

Η παρακάτω αναφερόμενη διάρθρωση της ύλης στοχεύει στο να αναλύσει τα κύρια σημεία
κάθε Κεφαλαίου, τα οποία θα αποτελέσουν μαθησιακούς στόχους για τους φοιτητές. Α) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Για κάθε ένα από τα επιμέρους Κεφάλαια του μαθήματος «Μαιευτική και Γυναικολογία» αναλύονται οι μαθησιακοί στόχοι για το φοιτητή μέσω των διαλέξεων και των κλινικών ασκήσεων

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και της κλινικής συμβολής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να :

* Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
* Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας καθώς και τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
* Είναι σε θέση να κατανοήσει τη μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως καθώς και
* τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως
* Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διεθνή
1. Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015

Ελληνική
1. C. Beckmann, F. Ling, W. Herbert, D. Laube, R. Smith, R. Casanova, A. Chuang, A. Goepfert, N. Hueppchen, P. Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018 Επιμέλεια Αλέξανδρος Ι.Δαπόντε, (Beckman et al., 7η Αγγλική Έκδοση),
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας
2. Ι.Μπόντης, Δ.Βαβίλης «Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας», 3η Έκδοση Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις University Studio Press 3. Δ.Λουτράδης, Ε.Δεληγεώρογλου, Ν.Παπαντωνίου, Κ.Παππά «Μαιευτική και Γυναικολογία» Έκδοση 1η/2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα 2017