-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΚΑ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 407/80

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 106 Ώρες

Προαπαιτούμενα:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας και στους χώρους της κλινικής με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση Power Point και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική I.Προφορική εξέταση των φοιτητών ανά ομάδες. Αξιολογείται η ικανότητα διαγνωστικής και θεραπευτικής εκτίμησης κλινικών περιστατικών και οι γνώσεις στο σύνολο της παραδομένης προπτυχιακής ύλης από τα διακριτά μαθήματα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η γνώση των βασικών αρχών της σύγχρονης κλινικής ψυχιατρικής είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες υγείας. Η κλινική άσκηση στην ψυχιατρική κλινική παρέχει τα εφόδια κατανόησης της σύγχρονης προσέγγισης και θεραπείας, φαρμακευτικής και μη, του ψυχιατρικού ασθενούς μέσα στο βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο. Στην εκπαίδευση των φοιτητών δίνεται έμφαση στον κλινικό προσανατολισμό για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση του ψυχιατρικού ασθενή αλλά των ψυχιατρικών προβλημάτων στην υγεία γενικότερα. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί και η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Συμβουλευτικής -Διασυνδετικής Ψυχιατρικής στο σύγχρονο γενικό νοσοκομείο που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές όπως επίσης η συνεργασία με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση της ορθής καταγραφής του ψυχιατρικού ιστορικού.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίζει διακριτά ψυχιατρικά σημεία και συμπτώματα.
• Έχει κατανόηση των συστημάτων ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών (ICD και DSM)
• Διαφοροδιαγνώσκει ψυχιατρικές καταστάσεις.
• Αναλύει και συζητά περιστατικά ασθενών ως προς διαγνώσεις και θεραπευτικές επιλογές
• Αξιολογεί θεραπευτικές προσεγγίσεις και επιλογές ως προς ασθενείς
• Συζητά με το προσωπικό της κλινικής για τα περιστατικά

Γενικές Ικανότητες
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση για:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Master Medicine Ψυχιατρική: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.-Συγγραφέας: E. GUTHRIE - S. LEWIS-Επιμέλεια: Κ. Ρ. Σολδάτος - Π. Σακκάς (2005)
- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις- Παπαδημητρίου Γ.Ν., Λιάππας Ι.Α., Λύκουρας Λ.† (2013)
- Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής: University Studio Press- Μάνος Νίκος-(Αναθεωρημένη έκδοση 2008)