-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΨΧ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 407/80

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 125 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής Εξέταση στο μάθημα Ιατρική Ψυχολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση PowerPoint και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η γνώση των βασικών αρχών της σύγχρονης κλινικής ψυχιατρικής είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες υγείας.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην ψυχοπαθολογία, την αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων από τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, την ταξινόμηση και διάγνωση των ψυχικών διαταραχών.
Επίσης, αναφέρεται στην ψυχιατρική συνέντευξη και τη λήψη του ψυχιατρικού ιστορικού. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί στην εξέταση του ψυχικά πάσχοντος.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου και της σχέσης ιατρού – ασθενή στην ιατρική πρακτική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση του αντικειμένου της ψυχιατρικής δηλαδή της φύσης, της αιτιοπαθογένειας και του τρόπου εκδήλωσης των ψυχικών διαταραχών
• Είναι σε θέση να διακρίνει τα επιμέρους συμπτώματα των ψυχικών λειτουργιών
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να αναγνωρίζει και να διαφοροδιαγνώσει τις κυριότερες ψυχικές διαταραχές.
• Αναλύει και συζητά περιστατικά ασθενών ως προς τις διαγνώσεις
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της ευαισθητοποιημένης προσέγγισης και στήριξης κάθε ασθενή ψυχιατρικού και μη ψυχιατρικού.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ