-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0260

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τεπετές Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/English (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις/ LECTURES-TUTORIAL - WORKSHOPS – CLINICAL STUDIES

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές 100% / Oral evaluation

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Εκπαίδευση των φοιτητών στην πολυδύναμη προσέγγιση χειρουργικών ογκολογικών περιστατικών
----------------------------------------------------
Exposure in General Principles regarding Surgical Oncology through lectures and group discussions. Active involvement in Cancer patients treatment in the wards and in the OR. Voluntary involvement in clinical research regarding projects in Cancer Surgery

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Εγχειρίδιο Χειρουργικής Ογκολογίας M.D.ANDERSON, BARRY W. FEIG,DAVID H. BERGER, GEORGE M. FUHRMAN