-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΣΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0750

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσιλιμίγκας Νικόλαος , Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Σπηλιόπουλος Κυριάκος

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (ΕRASMUS - HELMSIC - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-Συμμετοχή στο χειρουργείο. Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις Καρδιο-Θωρακο-Αγγειοχειρουργικής
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα.
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα .
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων νοσημάτων της καρδιάς των πνευμόνων του μεσοθωρακίου και των αγγείων του θώρακα.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΑ,
Εγχειρίδιο για φοιτητές & νέους ιατρούς. (Έκδοση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής Καρδίας-Αγγείων-Θώρακα)