-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΕΙ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κυριάκου Δέσποινα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: 1. Διαλέξεις από αμφιθεάτρου 2.Παρακολούθηση videos 3. Κατ’ οίκον παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων( E-CLASS)4. Παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων 5. Real world άσκηση σε ασθενείς και δείγματα ασθενών 6. Δεξαμενή απαντημένων ερωτήσεων για εξάσκηση

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΓΡΑΠΤΕΣ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες και εκπαίδευση αυτών ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις στην κλινική πράξη. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων στο αντικείμενο των μεταγγίσεων και λοιπών σύγχρονων κυτταροθεραπειών, όπως περιγράφονται στο περιεχόμενο του μαθήματος. Επιδιώκεται η διεύρυνση και ισχυροποίηση της κατανόησης ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και προσκόλληση σε λεπτομέρειες. Επιδιώκεται περισσότερο η εκμάθηση και εκπαίδευση παρά η θεωρητική παράθεση γεγονότων. Η απόκτηση δεξιοτήτων στο αντικείμενο 4,10,11,12,14,16,18,19 και σε όλη την ενότητα Β. Η απόκτηση εμπειρίας στα αντικείμενα 4,9,10,16,17 και σε όλη την ενότητα Β.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: