-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΕΙ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 91 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέθοδος Αξιολόγησης: Εξετάσεις 100% (100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 120 λεπτών) Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αντικειμενικοί Στόχοι Μαθήματος (Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα):
1. Η κατανόηση της Ανοσολογίας ως ανεξάρτητης Επιστήμης της Ζωής
2. Η εκμάθηση των βασικών ανοσολογικών μηχανισμών
3. Η κατανόηση (α) των παθογενετικών ανοσολογικών μηχανισμών, (β) των ανοσολογικών διαγνωστικών εφαρμογών, και (γ) των ανοσολογικών θεραπευτικών παρεμβάσεων
4. Απόκτηση σαφούς αντίληψης για τα ανοσολογικά φάρμακα (εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα κ.ά.)

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και τα αρχεία των παρουσιάσεων
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. Επιλεγμένες ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία
2. Murphy K, Weaver C. Janeway's Immunobiology, 9th Edition, 2016
3. Abbas KA, Lichtman AH. Βασική Ανοσολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2004
4. Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitte I. Ανοσολογία, 7η έκδοση, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2010
5. Γερμενής Α. Ιατρική ανοσολογία, Έκδοση: 1η έκδ./2000, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
6. Goldsby R., Kindt T., Osborne B., Kuby J., Ανοσολογία 2η έκδοση Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης(Εκδότης) : BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,