-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 61 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Στην τάξη Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας αγνώστων λέξεων. Λίστες αγγλικών όρων ιατρικής, οι οποίοι εμφανίζονται στα αγγλόφωνα βίντεο που παρακολουθούν σε κάθε μάθημα οι φοιτητές. Χρήση Powerpoint και προβολή αγγλόφωνων βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Περιορισμένος αριθμός εργασιών

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην Ιατρική και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα ώστε να μπορούν να κατανοούν τον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο πάνω στην ειδικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές διδάσκονται την αγγλική ορολογία που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών τους μέσα από σύγχρονα, αυθεντικά, αγγλικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε τομείς όπως η περιγεννητική ιατρική, η ειδική μορφολογία, η ακτινοπροστασία, η ανατομία, κλπ.
Βασική δομή του κάθε μαθήματος:
1ο μέρος: Πρακτική εξάσκηση σε ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με ιατρικό αγγλικό λεξιλόγιο γενικού τύπου ή τύπου USMLE. 2ο μέρος: Προβολή αγγλόφωνου βίντεο σχετικό με την αγγλική ιατρική ορολογία. 3ο μέρος: Γραμματικοσυντακτική ανάλυση αγγλικού κειμένου με ιατρικό περιεχόμενο. 4ο μέρος: Προβολή και ανάλυση υπό μορφή γραπτής δοκιμασίας σύγχρονων αγγλικών ιατρικών τηλεοπτικών σειρών (Greys Anatomy, House MD, κλπ).
Κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα: α) απόκτηση ικανού αγγλικού λεξιλογίου πάνω στην Ιατρική εκ μέρους των φοιτητών, β) εξοικείωση με αγγλικά κείμενα πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, γ) κατανόηση των σχετικών γραμματικών φαινομένων μέσα από σχετικές οπτικοακουστικές δραστηριότητες, δ) γνωριμία με ποικίλη ιατρική θεματολογία μέσα από αγγλικά κείμενα και οπτικοακουστικά βίντεο με ή χωρίς αγγλικούς υπότιτλους.
Γενικές Ικανότητες
εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην ιατρική και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες πρακτικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=14

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ηλεκτρονική βιβλιογραφία:
• http://courses.washington.edu/conj/bess/intro/intro2.html
• http://www.theodora.com/anatomy/osteology_introduction.html
• http://www.tractiphy.com/introduction-to-myology
• http://www.oiucm.org/neonatalperinatal__medicine.htm
• http://www.ehow.com/info_12025059_glycolysis-occur.html
• http://www.ehow.com/how_2277547_understand-metabolism.html
• http://www.ornl.gov/sci/techresources/HumanGenome/elsi/cloning.shtml
• http://www.fi.edu/learn/heart/systems/respiration.html
• http://www.fi.edu/learn/heart/systems/excretion.html
Έντυπη βιβλιογραφία:
• ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ