-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ2002

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαμαρά Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: -Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις -Εξετάσεις: Γραπτές 60%, εργασία 40% Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs, ηλεκτρονικές διαφάνειες, εργαστηριακές πειραματικές τεχνικές

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές (60%) και περιλαμβάνουν πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες 40% εργασία -Αξιολόγηση μαθήματος βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές ανώνυμα, με ελευθερία έκφρασης, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων, καθώς και ύπαρξη κλίμακας βαθμολόγησης (από 1 έως 5)όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην πολυσταδιακή και πολυπαραγοντική διαδικασία της καρκινογένεσης. Ο φοιτητής θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής και θα κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στη μορφολογία και το μοριακό προφίλ του νεοπλάσματος. Θα αποκτήσει εμπεριστατωμένη εικόνα για τη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασμάτων και την αναγκαιότητα μοριακών δεικτών με προγνωστικό και προβλεπτικό χαρακτήρα για την ορθή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της καρκινογένεσης σε φαινοτυπικό και γονοτυπικό επίπεδο.
• Έχει γνώση των μηχανισμών μοριακής καρκινογένεσης.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά γονίδια και τις αλλαγές τους που μπορεί να οδηγήσουν σε νεοπλασματική εξαλλαγή.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους της μοριακής ιστοπαθολογίας.
• Αναλύσει και να παρουσιάσει τα κύρια μονοπάτια καρκινογένεσης στα οργανικά συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
• Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής στα πλαίσια του μαθήματος “Μοριακή Ιστοπαθολογία νεοπλασμάτων” οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την ιατροδικαστική διερεύνηση.
Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Η βασική επιστήμη της ογκολογίας
Έκδοση: 1η/2007
Συγγραφείς: Tannock Ian F.
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Μοριακή Κυτταρική Βιολογία
Έκδοση: 8η αμερικανική-1η ελληνική /2018
Συγγραφείς: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelica Amon, Kelsey Martin
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.