-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΤΡΑΧΗΛΟΥΚωδικός Μαθήματος: ΝΡ0900

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζηιωάννου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μπιζάκης Ιωάννης, Σκουλάκης Χαράλαμπος, Προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα:

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Πρακτική στο χειρουργείο – Τμήμα επειγόντων περιστατικών - Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της λειτουργικής, πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου και να τους καταστήσει ικανούς να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν χειρουργικές παθήσεις δέρματος κεφαλής και τραχήλου. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων της κεφαλής και του τραχήλου

• Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• Διαγνώσουν τις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις νεοπλασματικής αιτιολογίας του δέρματος της κεφαλής και του τραχήλου.
• Διαγνώσουν τις τραυματικές κακώσεις της κεφαλής και του τραχήλου
• Να εξοικειωθούν με τις αρχές αρχικής αντιμετώπισης του τραύματος κεφαλής και τραχήλου
• Να εκπαιδευτούν στην συρραφή τραυμάτων και των βασικών δερματικών κρημνών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Δεμίρη Ε., 2011, ΡΟΤΟΝΤΑ, ISBN: 9789606894329
2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2009, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN: 960-7424-12-Χ
3. Local flaps in facial reconstruction Shan R. Baker MD Elsevier Canada; 3 edition (April 4 2014)
4. Cutaneous Flaps in Head and Neck Reconstruction Vasilios K. Thomaidis Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014