-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1010

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Ε. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Μ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις Εξετάσεις: Γραπτές Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs, ηλεκτρονικές διαφάνειες, κάμερες και οθόνες προβολής εργαστηριακών πλακιδίων

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις - Εξετάσεις: Θεωρία: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες - Εργαστήριο: Εξέταση σε άγνωστα πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου -Αξιολόγηση μαθήματος βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές ανώνυμα, με ελευθερία έκφρασης, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων, καθώς και ύπαρξη κλίμακας βαθμολόγησης (από 1 έως 5)όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος “Ειδική Μορφολογία” στοχεύει στη μελέτη της ιστολογικής δομής των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης και στην κατανόηση της συσχέτισης της μικροσκοπικής εικόνας με τη λειτουργία τους, με την προσαρμογή στην ιστική βλάβη και με την ανάπτυξη φλεγμονωδών και νεοπλασματικών νόσων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ειδικής Μορφολογίας.
• Έχει γνώση της ιστολογικής δομής των οργανικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά το οπτικό μικροσκόπιο και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών το κάθε σύστημα και τους περιέχοντες ιστούς του.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων.
• Αναλύσει και να παρουσιάσει σωστά τη δομή των φυσιολογικών ιστικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και να κατανοήσει το ρόλο και τη λειτουργία των αρχιτεκτονικών δομών τους.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.
Γενικές Ικανότητες
- Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
- Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
- Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
- Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
- Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία των ιστών του ανθρωπίνου σώματος και την πολυσταδιακή διαδικασία της καρκινογένεσης.
Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ιστολογία με 'Έγχρωμο Άτλαντα
Έκδοση: 1η έκδ./2012
Συγγραφείς: Ross Michael H
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε.
Junqueira's Βασική Ιστολογία 6η έκδοση
Έκδοση: 6η έκδ/2014
Συγγραφείς: Mescher A.
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD