-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0821

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παρασκευά Ευφροσύνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

ECTS: 9.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 218 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Το μάθημα διδάσκεται σε συνολικά 38 διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία. Οι διαλέξεις γίνονται στο αμφιθέατρο (πρόσωπο με πρόσωπο). Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή/και των εργαστηρίων γίνεται προβολή video για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών. Οι παρουσιάσεις γίνονται με power point και στο τέλος κάθε διάλεξης η παρουσίαση αναρτάται στο e-class σε μορφή pdf. Το πρόγραμμα διαλέξεων και των εργαστηρίων έχει αναρτηθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class. Επίσης στο e-class αναρτώνται οι διαλέξεις και η θεωρία των εργαστηριακών ασκήσεων. Στην εργαστηριακή άσκηση: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ηλεκτρική διέγερση και δυναμικό ενεργείας- Πειράματα καθήλωσης δυναμικού της μεμβράνης το πρόγραμμα: "The Squid grant axon computer model" του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Η επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το e-class και η ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που βαθμολογούνται με το 40% της τελικής βαθμολογίας, και 5 ερωτήσεις ανάπτυξης, που βαθμολογούνται με το 60% της τελικής βαθμολογίας. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών που προσέρχονται στις εξετάσεις οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει τις ίδιες ερωτήσεις πολλαπλής αλλά με διαφορετική σειρά ενώ οι ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης έχουν μια μικρή παραλλαγή. Οι φοιτητές γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον τρόπο αξιολόγησης τους στο μάθημα. Οι φοιτητές που το επιθυμούν μπορούν να δουν το γραπτό των εξετάσεων τους και την επί μέρους βαθμολόγηση τους, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τους μηχανισμούς λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, του νευρικού συστήματος των ενδοκρινών αδένων και της αναπαραγωγής.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση με όρους και έννοιες και την ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών αδένων και στην εισαγωγή των σπουδαστών στην δυνατότητα οριοθέτησης και στην αναγνώριση ενδεχόμενων αποκλίσεων της λειτουργίας των συστημάτων αυτών.
Επίσης, αναφέρεται σε μεταβολές της λειτουργίας των συστημάτων αυτών σε περιπτώσεις ασθενειών του νευρικού συστήματος (πχ μυασθένεια, νόσος Πάρκινσον, άνοια κλπ) και των ενδοκρινών (πχ διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς κλπ) και πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κτίσει τη γνώση του στην παθοφυσιολογία, παθολογία και φαρμακολογία των συστημάτων αυτών.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ολοκληρωμένης και σε βάθος γνώση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
-Αναγνωρίζει και περιγράφει τους μηχανισμούς λειτουργίας του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος με ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη και όχι απλώς μια μνημονική, αποσπασματική βάση επιστημονικών γνώσεων.
-Να εκτιμά τα όρια μέσα στα οποία οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν και πιθανές διαταραχές που θα εμφανιστούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα όρια αυτά.
-Είναι σε θέση να διακρίνει προβλήματα ασθενούς (στα πλαίσια των γνώσεων που απέκτησε), και να κάνει μια στοιχειώδη ιεράρχηση των υποθέσεων αυτών.
-Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για να δημιουργεί υποθέσεις για α) αίτια και β) μηχανισμούς με τους οποίους τα διάφορα αίτια προκαλούν προβλήματα σε ασθενείς.
-Αναλύει τους μηχανισμούς λειτουργίας του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών, τη κινητοποίηση αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των συστημάτων αυτών και τη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων στις περιπτώσεις που οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν.
Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Λήψη αποφάσεων.
Αυτόνομη εργασία.
Ομαδική εργασία.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA256/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συγγράμματα:
- Ganong's Ιατρική Φυσιολογία, Barett K., 1η Έκδοση/2011.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
- Εισαγωγή στη Φυσιολογία του ανθρώπου, Sherwood L., 1η Έκδοση/2014.
Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.