-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0822

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζόγλου Χρυσή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ισαάκ Αηδονίδης, Σωτήριος Ζαρογιάννης, Ευφροσύνη Παρασκευά, Χρυσή Χατζόγλου.

ECTS: 8.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 7 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 193 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Διδασκαλίας: Ελληνική Εξετάσεων: Ελληνική ή αγγλική (εφόσον αιτηθεί)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Το πρόγραμμα διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι μαθησιακοί στόχοι, η σχετική βιβλιογραφία, τα αρχεία παρουσίασης των διαλέξεων, όπως και όλες οι σχετικές με το μάθημα πληροφορίες αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-class.uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική ή αγγλική (εφόσον αιτηθεί). Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του μαθήματος. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: -Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης (Συμπερασματική). -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Συμπερασματική). Ο κάθε διδάσκον επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων, τόσο τις ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ιδιαίτερα οι ερωτήσεις ανάπτυξης αξιολογούνται από αυτόν που δίδαξε το αντίστοιχο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ομοιογένεια στην αξιολόγηση και κοινά κριτήρια για όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα τα γραπτά είναι διαθέσιμα στους φοιτητές μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και μπορούν να συζητήσουν με τον υπεύθυνο του μαθήματος που πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος και ποιες ήταν οι αδυναμίες των γραπτών τους. Τελικές προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φυσιολογική λειτουργία του αιμοποιητικού, ανοσοποιητικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γαστρεντερικού και καρδιαγγειακού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. Η ύλη του μαθήματος αποβλέπει στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών των ανωτέρω συστημάτων, ώστε ο φοιτητής να έχει μία γενική εικόνα για τη θέση και το ρόλο τους στη συνολική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Επίσης, παρέχει στο φοιτητή την απαραίτητη γνώση για τις φυσιολογικές αποκρίσεις και τις προσαρμογές του οργανισμού σε ακραία περιβάλλοντα και αναφέρεται στην κλινική φυσιολογία και στην παθοφυσιολογία. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί για τη θεμελιώδη σχέση της φυσιολογίας με την κλινική ιατρική. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της ολοκληρωμένης και σε βάθος γνώσης της φυσιολογίας των συστημάτων που πραγματεύεται το παρόν μάθημα, ώστε να αποτελέσει την βάση που θα διευκολύνει τους νέους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να αφομοιώσουν τον εκτεταμένο όγκο νέων δεδομένων που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη των επιστημών υγείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζει τους μηχανισμούς λειτουργίας του αιμοποιητικού, ανοσοποιητικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γαστρεντερικού και καρδιαγγειακού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, με ολοκληρωμένη και κριτική σκέψη και όχι με αποσπασματική και στείρα απομνημόνευση.
• Κατανοεί πως τα επιμέρους αναφερθέντα συστήματα του οργανισμού και οι λειτουργίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να αποκτά μία συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
• Διακρίνει την κινητοποίηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων και την πρόκληση παθολογικών καταστάσεων όταν οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν.
• Να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτά για να κάνει υποθέσεις για τις διαταραχές και παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν από μία αλλαγή ή κατάργηση κάποιας φυσιολογικής λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων, να αναλύει τους μηχανισμούς και να αναγνωρίζει τους πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων, ώστε ο φοιτητής να αποκτά χρήσιμη και εφαρμόσιμη γνώση.
Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Λήψη αποφάσεων.
Αυτόνομη εργασία.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA290/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου, Συγγραφείς:Lauralee Sherwood, Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2016. (Κωδικός Εύδοξος: 41959951, ISBN: 978-618-5135-02-7).
2. Φυσιολογία του Ανθρώπου – Μηχανισμοί της Λειτουργίας του Οργανισμού, Τύπος: Σύγγραμμα, Vander A., Sherman J., Luciano D., 2016, Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
3. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Physiological Reviews