-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ1200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική - Αγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - POWER POINT

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η Μοριακή Φαρμακολογία είναι σήμερα η πιο δημοφιλής προσέγγιση για τη διαδικασία της Φαρμακολογίας και ως βάση για την ανάπτυξη των φαρμάκων.
Με βάση το μηχανισμό δράσης στο μοριακό/κυτταρικό επίπεδο, τα φάρμακα ταξινομούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με παρόμοιες δράσεις, κλινική χρήση και ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη σε βάθος και η κατανόηση των μηχανισμών δράσης επιλεγμένων ομάδων φαρμάκων ώστε ο φοιτητής να οδηγηθεί σε σωστότερη κατανόηση και χρήση των φαρμάκων. Το μάθημα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού ασθενειών και στη συζήτηση, παρουσίαση και μελέτη σχετικών με τη φαρμακολογία κυτταρικών και φυσιολογικών λειτουργιών.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. Δεκ. 2010. ISBN 9789603946090. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41774
- Molecular Pharmacology : from DNA to Drug Discovery, Author(s) : Dickenson J et al. 2013, John Wiley & Sons Ltd. Online ISBN:9781118451908. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 80500512