-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κάππας Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις στο αμφιθέατρο, Διαλέξεις, Σεμινάρια. Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω e-class) για την ευκολότερη διαχείριση του υλικού και της συνεννόησης και δημιουργίας ομάδων εργασίας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Ερωτήσεις Ανάπτυξης για το Μάθημα - Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής για το Εργαστήριο - Εργαστηριακές Εργασίες για το πειραματικό μέρος του Εργαστηρίου

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • παρατηρεί
• λύνει προβλήματα και να εξάγει συμπεράσματα από δεδομένα
• κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις από δεδομένα και εξάγει πληροφορίες από αυτές
• χειρίζεται τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
• αντιλαμβάνεται τα εργαστηριακά λάθη και να αναγνωρίζει τις πηγές τους

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση
o της φυσικής βάσης των κύριων λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος (πίεση, ενεργειακός μεταβολισμός, αιμοδυναμική, μηχανική μυών και σκελετού, ανταλλαγές αερίων, ώσμωση, κ.α.)
o της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας – βιολογικού ιστού (βασικές αρχές ακτινοβολιών, ραδιενέργεια, φαινόμενα αλληλεπίδρασης, φυσική της ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής, βασικές αρχές ακτινοβιολογίας).
o των βασικών αρχών λειτουργίας ιατρικών συσκευών (απινιδωτές, μετρητές φυσιολογικών παραμέτρων, ακτινογραφικές λυχνίες, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, γάμμα / SPECT και PET cameras, γραμμικοί επιταχυντές, κ.α.)
• Είναι σε θέση να διακρίνει αδρά τις φυσικές αρχές οι οποίες υποκρύπτονται στα βιολογικά φαινόμενα.
• Χρησιμοποιεί εργαστηριακές συσκευές μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων ανθρωπίνου σώματος.
• Αναλύει φαινόμενα στο εργαστήριο, καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα. Εργάζεται με ασφάλεια σε εργαστηριακό περιβάλλον και ακολουθεί οδηγίες.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την σύνθεση και ολοκλήρωση εργαστηριακών πειραμάτων.
Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Κάππας Κ & Θεοδώρου Κ, Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, Α’ και Β’ τόμος, Broken Hill Eds, 2017
2. Γεωργίου Ε, Γιακουμάκης Ε, Κόττου Σ, Ντάλλες Κ, Σερέφογλου Α & Σκυλλάκου - Λουϊζη Α, Φυσική του Ανθρώπινου Σώματος, ελληνική έκδοση, εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2003
3. Γεωργίου & συν. 2014, Γεωργίου Ε & συν, Διαγνωστικές & Θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών, Εκδ. Broken Hill Pub, 2014,
4. Γεωργούλιας Π, Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής, Εκδόσεις Παν/μιο Θεσσαλίας, 2010
5. Ψαρράκος Κ, Μολυβδά – Αθανασοπούλου Ε, Γκοτζαμάνη – Ψαρράκου Α & Σιούντας Α, Ιατρική Φυσική, Στοιχεία Ακτινοφυσικής και Εφαρμογές στην Ιατρική. Ακτινοβιολογία, Ακτινοπροστασία, Ψαρράκος Κ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
6.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
o Physics in Medicine and Biology
o Medical Physics
o Physica Medica
o Radiotherapy and Oncology