-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IVΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0104

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 61 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Στην τάξη Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) τα όποια βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας αγνώστων λέξεων. Λίστες αγγλικών όρων ιατρικής, οι οποίοι εμφανίζονται στα αγγλόφωνα βίντεο που παρακολουθούν σε κάθε μάθημα οι φοιτητές. Χρήση Powerpoint και προβολή αγγλόφωνων βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Περιορισμένος αριθμός εργασιών

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αντικειμενικοί Στόχοι: Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην ποικιλότητα του ιατρικού λόγου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητάς τους να τον κατανοούν και να τον παράγουν σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. βιβλιοθήκη, Internet, διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών).Tέλος, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να συντάσσουν ένα επιστημονικό άρθρο πάνω σε θέματα του αντικειμένου των σπουδών τους.
Κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα: α) απόκτηση ικανού αγγλικού λεξιλογίου πάνω στην Ιατρική εκ μέρους των φοιτητών, β) εξοικείωση με αγγλικά κείμενα πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, γ) κατανόηση των σχετικών γραμματικών φαινομένων μέσα από σχετικές οπτικοακουστικές δραστηριότητες, δ) γνωριμία με ποικίλη ιατρική θεματολογία μέσα από αγγλικά κείμενα και οπτικοακουστικά βίντεο με ή χωρίς αγγλικούς υπότιτλους, ε) εξοικείωση με την ακαδημαϊκή γραφή μέσω σύνταξης επιστημονικού άρθρου.
Γενικές Ικανότητες
εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην ιατρική και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες πρακτικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=31

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ηλεκτρονική βιβλιογραφία:
http://www.comphealtfamservices.org/what_is_a_medical_psychologist
http://www.ebi.ac.uk/2can/bioinformatics/bioinf_what_1.html
http://www.wisegeek.com/what-is-molecular-pharmacology.htm
Wade Pickren at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902090/

• Gray's ανατομία Ε
• English for Medicine in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs,