-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0811

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζηευθυμίου Αποστολία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΡΟΔΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων γίνεται προβολή video για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Οι παρουσιάσεις γίνονται με power point και στο τέλος κάθε διάλεξης η παρουσίαση αναρτάται στο e-class σε μορφή pdf. Το πρόγραμμα διαλέξεων έχει αναρτηθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class. Επίσης στο e-class αναρτώνται και οι παρουσιάσεις των φοιτητών.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Η παρουσία των φοιτητών, που θα επιλέξουν το μάθημα, στις παραδόσεις είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές παρουσιάζουν μία εργασία με θεματολογία ανάλογη αυτών των παραδόσεων. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν επίσης (ηλεκτρονικά) γραπτή εργασία με θέμα ίδιο με αυτό της παρουσίασης τους. Οι παρουσιάσεις των φοιτητών αναρτώνται στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το υπόβαθρο για την κατανόηση των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών του ανθρώπου.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση με όρους και έννοιες που αφορούν τις ανώτερες λειτουργίες και την εισαγωγή των σπουδαστών στην αναγνώριση ενδεχόμενων διαταραχών των λειτουργιών αυτών.
Επίσης, αναφέρεται σε πειραματικές προσεγγίσεις για την μελέτη των ανώτερων λειτουργιών του ανθρώπου και με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αναπτύξει τον προβληματισμό του για τον τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτών και τα όρια που παρουσιάζονται.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας ολοκληρωμένης και σε βάθος γνώση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα όπως τω Νευροεπιστημών καθώς και της Νευρολογίας και της Ψυχιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει και περιγράφει τις ανώτερες (γνωσιακές) λειτουργίες του ανθρώπου με ολοκληρωμένη και λειτουργική αντίληψη και να αποκτά κριτική στάση έναντι των επιστημονικών γνώσεων που σχετίζονται με αυτές.
• Να εκτιμά τα όρια μέσα στα οποία οι μηχανισμοί που αφορούν τις ανώτερες λειτουργίες λειτουργούν και πιθανές διαταραχές που θα εμφανιστούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τα όρια αυτά.
• Να μελετά με κριτική διάθεση επιστημονικές μελέτες (άρθρα) που ερευνούν τις ανώτερες (γνωσιακές) λειτουργίες του ανθρώπου.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την μελέτη, οργάνωση και παρουσίαση ενός επιστημονικού θέματος.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA223/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Νευροψυχολογία: Βιολογική Ψυχολογία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12506311
Έκδοση: 4η /2011, Συγγραφείς: M. ROSENZWEIG, S.M. BREEDLOVE, N.V. WATSON
ISBN: 978-960-394--568-0, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
2. Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου
Έκδοση: 1η /2018, Συγγραφείς: Kolb B. & Whishaw I (επιμ. Γιακουμάκη Σ, Καστελλάκης Α)
ISBN: 978-960-01-1962-6, Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Neuron
Consciousness and Cognition
Neuroscience Letters
Neuroscience Research
Current Biology
Schizophrenia Bulletin
British Medical Bulletin
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
PLoS ONE
Journal of Learning Disabilities