-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρηγοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Κλινικές ασκήσεις: Γ. Νταλέκος , Σ. Ποταμιάνος, Α. Καψωριτάκης, Γ. Βασιλόπουλος, Κ. Μακαρίτσης , Ε. Ρηγοπούλου, Δ. Μπόγδανος, Α. Κωτσάκης, Κ. Ζάχου, Θ. Ελευθεριάδης, Χ. Κατσιάρη, Ν. Γατσέλης , Γ. Ντάιος, Α. Μπαργιώτα, Ν. Γιαννακούλας , Ε. Σαλούστρος, Α. Πολύζος, Α. Λουκόπουλος, Α. Στέφος, Σ. Γεωργιάδου, Α. Μιχαήλ, Σ. Γκαμπέτα, Σ. Γκολφινόπουλος, Γ. Φιλιππίδης Διαλέξεις από αμφιθεάτρου: Ι. Στεφανίδης, Ε. Ζακυνθινός , Σ. Ποταμιάνος, Α. Καψωριτάκης, Γ. Βασιλόπουλος, Ζ. Δανιήλ, Κ. Μακαρίτσης , Ε. Ρηγοπούλου, Δ. Μπόγδανος, Κ. Ζάχου, Ν. Γατσέλης ,Γ. Ντάιος, Α. Μπαργιώτα, Ν. Γιαννακούλας , Χ. Κατσιάρη Ε. Δαρδιώτης

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική (στους αλλοδαπούς φοιτητές και στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθείγια την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αφενός με προφορικές ερωτήσεις επί των προβλημάτων των ασθενών κατά τη διάρκεια των κλινικών ασκήσεων και αφετέρου με γραπτές ερωτήσεις κατά το τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές αξιολογούνται στο φροντιστηριακό μάθημα από τους εκπαιδευτές στο τέλος του εξαμήνου ως προς την ικανότητά τους να διενεργούν τη βασική αντικειμενική εξέταση και στη λήψη του ιστορικού. Κατά τις εξεταστικές περιόδους το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με το σύστημα γραπτών εξετάσεων. Για τη βαθμολογία του εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη και η επίδοση των φοιτητών στο φροντιστηριακό μάθημα. Οι γραπτές ερωτήσεις περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης. Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας είναι εξαιρετικά μεγάλος και οι απαιτήσεις ιδιαιτέρως υψηλές. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος: http://83.212.32.147/internalmedicine/index.php/el/propaideftiki Για την αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων διατίθεται ειδικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος με το οποίο αξιολογούνται καθένας από τους διδάσκοντες, τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου (2 φορές την εβδομάδα) όσο και για τα κλινικά φροντιστήρια (2 φορές την εβδομάδα). Επίσης προτρέπονται οιφοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος καιενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα μεστόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών και έχει σημαντικές απαιτήσεις εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αφιερώσουν πολλές ώρες για την εκμάθηση λήψης και σύνταξης του ιατρικού ιστορικού, των μεθόδων εξέτασης για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του αρρώστου και την εκμάθηση των κύριων συμπτωμάτων με τα οποία εκδηλώνονται διάφορα νοσήματα. Απαιτείται η παρακολούθηση 3 ωρών εβδομαδιαίως των από αμφιθεάτρου διαλέξεων καθώς και 3 ωρών εβδομαδιαίως κλινικής άσκησης στους θαλάμους της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με πληθώρα ασθενών που πάσχουν από νοσήματα προερχόμενα από διάφορα συστήματα. και απαιτούν την υιοθέτηση της καλούμενης ολιστικής διάγνωσης και αντιμετώπισης.Η διδασκαλία έχει ως στόχο την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του αρρώστου και την εκμάθηση διαφορετικής διάγνωσης των παθολογικών ευρημάτων.
Στόχος
Το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σωστής και πλήρους κλινικής εξέτασης του ασθενούς και την αξιολόγηση των κλινικών (υποκειμενικών και αντικειμενικών) ευρημάτων της εξέτασης.
Αντικειμενικοί σκοποί
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν στα ακόλουθα:
• Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια, τη σημασία και τη δομή του ιστορικού και να αποκτήσει εμπειρία στην τεχνική που αυτό λαμβάνεται, καταγράφεται και παρουσιάζεται
• Να μάθει να εκτελεί συντεταγμένα τη γενική αντικειμενική εξέταση, να εξοικειωθεί με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και να μάθει να αναγνωρίζει τα παθολογικά αντικειμενικά σημεία και τη σημασία τους.
• Να μάθει τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται τα διάφορα νοσήματα, τις ποικιλίες τους, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.
Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας κατά τρόπο αποδοτικό θα πρέπει να έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων που ήδη βάσει του Προγράμματος Σπουδών έχει διδαχθεί. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι γνώσεις της Ανατομίας και ιστολογίας του δέρματος, των σπλάχνων και του νευρικού συστήματος καθώς και αρκετές γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής και Φυσιολογίας.
Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας
• Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας, όπως αναλύονται παρακάτω, δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του.
• Οι απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους και η συστηματική παρακολούθηση, μελέτη και εκπαιδευτική πρακτική της ύλης του μαθήματος αλληλοεξαρτώνται για την κατανόησή του.
• Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία της απόκτησης εμπειρίας στη λήψη του ιστορικού και τη διενέργεια της βασικής αντικειμενικής εξετάσεως.

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζουν τα φροντιστηριακά μαθήματα των φοιτητών σε μικρές ομάδες (γίνεται προσπάθεια να μην υπερβαίνουν τους εννέα) υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Η άσκηση γίνεται σε ασθενείς με σκοπό τα ακόλουθα:
- να εξοικειωθεί με τον ασθενή και να αποκτήσει εμπειρία στην λήψη του ιστορικού, από τη βασική δομή που αυτό πρέπει να έχει, έως τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του, την καταγραφή του και την παρουσίασή του
- να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει εμπειρία στην διενέργεια της βασικής αντικειμενικής εξέτασης, στο οποίο υπάγονται η εξοικείωση με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και η αναγνώριση των παθολογικών αντικειμενικών σημείων και τη σημασία τους
- να μάθει τα κύρια συμπτώματα εκδήλωσης των διαφόρων νοσημάτων, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.

Η επιλογή των ασθενών από τον εκπαιδευτή γίνεται με κριτήριο το πρόγραμμα των διαλέξεων που συμβαδίζει με το πρόγραμμα των φροντιστηριακών ασκήσεων. Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν υπεριγράφονται ακολούθως (βλέπε περιεχόμενο μαθήματος).
Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος : http://83.212.32.147/internalmedicine/index.php/el/propaideftiki

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.Κλινική σημειολογία και διαγνωστική (Γ.Ι. Αραπάκης)
ISBN 960-7795-03-2
2. Οδηγός για κλινική εξέταση (Bates Barbara)
3. Κλινική διάγνωση, ιστορικό και φυσική εξέταση (Swartz Mark)
ISBN 978-960-7875-52-5
4. 4. Ιατρική Βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο
(PubMed και άλλες βιβλιογραφικές πηγές)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. The New England Journal of Medicine
2. The Lancet
3. Annals of Internal Medicine
4. JAMA Internal Medicine