-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τζοβάρας Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Τεπετές Κωνσταντίνος, Ζαχαρούλης Δημήτριος, Πουλτσίδη Αντιγόνη, Μπαλογιάννης Ιωάννης

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 139 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Χειρουργικής Σημειολογίας- Παρουσίαση - Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Κλινική άσκηση στο θάλαμο. Εξέταση και ανάλυση κλινικών περιστατικών από το πληροφοριακό σύστημα της κλινικής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές Εξετάσεις 80% Συμμετοχή 20%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα :

- Να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με ευκολία με τους ασθενείς
- Να επικοινωνούν καθαρά και με ευκρίνεια με τους συναδέλφους τους και τα άλλα μέλη της ιατρικής ομάδας
- Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα -λόγο κατάλληλα για κάθε ασθενή
- Να εκμαιεύουν και να καταγράφουν ένα κατάλληλα ολοκληρωμένο, και οργανωμένο ιατρικό ιστορικό
- Να χρησιμοποιούν εκείνες τις ερωτήσεις που βοηθούν να φθάσουν με μεγαλύτερη πιθανότητα στη σωστή διάγνωση
- Να αποφασίζουν τι είναι σχετικό στο ιστορικό που λαμβάνουν με τα τωρινά προβλήματα του ασθενούς και τι με την παλαιότερη κατάσταση υγείας του
- Να ακολουθούν κατάλληλες πρακτικές υγιεινής κατά την εξέταση του ασθενή
- Να τοποθετούν τον ασθενή και τον εαυτό του στην κατάλληλη θέση που απαιτείται για την εξέταση ή τον έλεγχο της φυσικής εξέτασης
- Να εξετάζουν τον ασθενή με σεβασμό και αξιοπρέπεια, προσέχοντας την ιδιωτικότητά του.
- Να τροποποιούν την εξέταση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του ασθενούς
- Να εξηγούν στον ασθενή την πιθανότητα πόνου ή δυσφορίας κατά την εξέταση
- Να καταγράφουν τα φυσιολογικά και παθολογικά ευρήματα
- Να διακρίνουν τη σημασία των παθολογικών ευρημάτων στην εκτίμηση της νόσου
- Να έχουν γνώση και σεβασμό της αυτονομίας του ασθενούς και να αντιλαμβάνονται τις δυνατές επιλογές του ασθενούς συμπεριλαμβανόμενου και του δικαιώματος να αρνηθεί τη θεραπεία
- Να δίνουν μια δομημένη προφορική παρουσίαση των σπουδαιότερων ευρημάτων
- Να προσεγγίζουν την παρουσίαση άπταιστα και με αυτοπεποίθηση
- Να αντιληφθούν τη σημασία της συνεργασίας με συναδέλφους αλλά και της επιστημονικής αντιπαράθεσης με την ενεργό συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης
- Να επιδεικνύουν ικανότητα να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις που δημιουργούνται στην κλινική πράξη χρησιμοποιώντας βιβλία, περιοδικά, άρθρα και εργαλεία βασισμένα στους υπολογιστές

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Χειρουργική Σημειολογία, Hamilton Bailey
2. Χειρουργική με μια ματιά, P.GRACE, N
3. H εξέταση του χειρουργικού ασθενούς, Σκαλκέας Γρηγόριος