-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δανιήλ Ζωή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Γουργουλιάνης Κων. , Ν. Γιαννακούλας, Γ. Βασιλόπουλος, Γ. Ν. Γατσέλης, Κ. Ζάχου, Σ. Ποταμιάνος, Α. Καψωριτάκης, Α. Μπαργιώτα, Γ. Χατζηγεωργίου

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 82 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο- Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Στην Ελληνική γλώσσα

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα είναι βασικό για την κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών των διαφόρων νοσημάτων. Οι γνώσεις της Παθολογικής Φυσιολογίας είναι απαραίτητες για την κατανόηση των κλινικών εκδηλώσεων και αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των βασικών επιστημών και των παθολογικών καταστάσεων.
Η Παθολογική Φυσιολογία αναφέρεται στις συνέπειες από τις διαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην προπτυχιακή εισαγωγή των φοιτητών στην Παθολογία των νοσημάτων. Η μελέτη της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων επιτρέπει επίσης στον φοιτητή να κατανοήσει τους υποκείμενους μηχανισμούς των νόσων αλλά και των κλινικών τους εκδηλώσεων, με τελικό στόχο την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις διαταραχές των διαφόρων συστημάτων και πως αυτές οδηγούν στην εμφάνιση των διαφόρων συμπτωμάτων και κλινικών σημείων συγκεκριμένων νόσων.
Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :Εγχειρίδιο Παθολογικής Φυσιολογίας
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Συναφή άρθρα από αναγνωρισμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά