-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0600

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραχάλιος Θεόφιλος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Κ.Ν.Μαλίζος, Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές, Κ. Μακρίδης, Σ. Αθανασέλης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα αλλά η επαρκής γνώση της ανατομικής του μυοσκελετικού συστήματος είναι απαραίτητη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και όπου χρειάζεται αναλύονται και χρησιμοποιουνται οι διεθνείς οροί στην Αγγλική γλώσσα.

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαδραστικές Διαλέξεις και Συζήτηση

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορική Αξιολόγηση. Οι φοιτητές επιπλέον αξιολογούνται με βάσει την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στη φυσιολογία και μηχανική του μυοσκελετικού συστήματος. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών άρχων μηχανικής και βιολογίας των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και αποτελεί βασική εισαγωγή των σπουδαστών στα μαθήματα της Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας και Ορθοπαιδικής Παθολογίας.
Επίσης, αναφέρεται σε βασικά θέματα κατασκευής και χρήσης Ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για την πλήρη κατανόηση σημαντικών θεμάτων της Ορθοπαιδικής Ειδικότητας. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της επικοινωνίας μεταξύ της Ιατρικής και Εμβιομηχανικής επιστήμης που συνεργάζονται για την παράγωγη και αποτελεσματική χρήση των Ορθοπαιδικών εμφυτευτάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση των λειτουργικών αρχών, φυσικών και μηχανικών, που διέπουν τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.
• Έχει γνώση και κατανόηση της λειτουργικής παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος, του μηχανισμού επούλωσης των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και του μηχανισμού πώρωσης των καταγμάτων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη χρησιμότητα των Ορθοπαιδικών υλικών και εμφυτευμάτων.
• Χρησιμοποιεί υλικά σχετικά με την Ορθοπαιδική ειδικότητα.
• Αναλύει πληροφορίες από την Ορθοπαιδική βιβλιογραφία σχετικά με εμφυτεύματα.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση μελετών που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Εμβιομηχανικής.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: