-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0711

Υπεύθυνος Καθηγητής: Λιάκος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Γεωργάτσου Ε., Μυλωνής Η., Σίμος Γ., Τσακάλωφ Α., Χαχάμη Γ.

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται παραπάνω. Ενώ αφιερώνεται μια διάλεξη στις αναλυτικές μεθόδους και τη λειτουργία του εργαστηρίου Βιοχημείας η οποία πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο και οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας των τμημάτων Αιμοληψίας, Επειγόντων περιστατικών, Αιματολογικού με του Βιοχημικού. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Πιο αναλυτικά: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες και επικοινωνία για το μάθημα διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail. 7 • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών. • Επιπλέον γενικές πληροφορίες για τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Βιοχημείας είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://www.med.uth.gr/biochemistry/index.html

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική. Μέθοδοι αξιολόγησης. Στη θεωρία-ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη διδακτέα ύλη. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων. Τελικός βαθμός Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 100% από τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο μελέτης των κύριων οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου που χρειάζεται να γνωρίζει στην καθημερινή πράξη κάθε ιατρός.
Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει τις βιοχημικές δοκιμασίες που εφαρμόζονται στην πράξη, τον τρόπο χρησιμοποίησης και ανάλυσης των βιοχημικών δεδομένων καθώς και τη διαγνωστική αξία των βιοχημικών αναλύσεων σε μια σειρά από συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις. Τέλος συμβάλλει στην κατανόηση των βασικών μηχανισμών των
παθοβιοχημικών διαταραχών ώστε να αξιοποιηθούν από τον ιατρό για τη διάγνωση και θεραπεία.
Το μάθημα αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε ο Φοιτητής με τη Βιοχημεία Ι και ΙΙ και την εφαρμογή των γνώσεών του στην κλινική πράξη. Επίσης το μάθημα προετοιμάζει τον φοιτητή με τις παρεχόμενες γνώσεις για τα μαθήματα των ειδικοτήτων μεγαλύτερων εξαμήνων όπως Βιοπαθολογία, Ενδοκρινολογία, Παθολογία, Παιδιατρική και Ογκολογία.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ορθής εκτίμησης των βιοχημικών αναλύσεων τόσο για τις ειδικότητες Εργαστηριακής Ιατρικής όσο και για τις κλινικές ειδικότητες της Ιατρικής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Είναι σε θέση να διακρίνει την εργαστηριακή φυσιολογική εικόνα από παθολογική την και να προτείνει διάγνωση για την αντιμετώπιση βασικών ασθενειών.
• Χρησιμοποιεί τον βασικό εξοπλισμό ενός βιοχημικού/κλινικο-χημικού εργαστηρίου και να διεκπεραιώνει βασικές βιοχημικές αναλύσεις.
• Αναλύει και να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα βασικών βιοχημικών αναλύσεων
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές ή ειδικούς ιατρούς για την εκτέλεση βασικών βιοχημικών αναλύσεων και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους.
• Μπορεί να αισθάνεται οικείο τον εργασιακό χώρο του νοσοκομείου.
• Μπορεί να είναι πιο κατασταλαγμένος για τη μελλοντική του σταδιοδρομία.
Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA146/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν:
1. Marshall W.J. & S.K. Bangert: Κλινικη Χημεία
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
2. Gaw Allan, Cowan Robert A., O’ Reilly Dennis S. J., Stewart Michael J., Shephard James. Κλινική Βιοχημεία, έγχρωμο εικονογραφημένο εγχειρίδιο
Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Άλλα συγγράμματα στα Ελληνικά που είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη ή έχουν προταθεί σε προηγούμενα εξάμηνα:
Baynes J. W. & M. H. Dominiczak: Ιατρική Βιοχημεία (2η Έκδοση)
Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
M. A. Lieberman & A. Marks: Βασική Ιατρική Βιοχημεία του Marks: Μια κλινική
προσέγγιση (4η Έκδοση)
Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Devlin Τ. Μ.: Βιοχημεία - Κλινικοί Συσχετισμοί Τόμος Ι & II
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
Karslon, Doenecke, Koolman & Fuchs: Karlsons Βιοχημεία & Παθοβιοχημεία,
(15η Έκδοση) Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Annual Review of Biochemistry
Archives of Biochemistry and Biophysics
Biochemical and Biophysical Research Communications
Biochemical Journal
Biochemistry
Biochemistry and Cell Biology
Biochimica et Biophysica Acta
Biochimie
Biological Chemistry
Cellular Physiology and Biochemistry
Cellular Signalling
Cellular and Molecular Life Sciences
Clinical Biochemistry
Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology
EMBO Journal
FEBS Letters
Free Radical Biology and Medicine
Free Radical Research
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology
Journal of Biochemistry
Journal of Biological Chemistry
Journal of Cell Science
Journal of Cellular Biochemistry
Journal of Lipid Research
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Molecular Biology
Journal of Molecular Medicine
9
Methods in Enzymology
Molecular and Cellular Biology
Molecular Cell
Nucleic Acids Research
Protein Science
RNA
The FEBS Journal
Trends in Biochemical Science