-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0201

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΤΕΠΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, MΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ECTS: 8.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 208 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο PowerPoint, χρήση βίντεο

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γραπτές Εξετάσεις 80% -Προφορικές Εξετάσεις 20%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα για την ύλη της Γενικής Χειρουργικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της χειρουργικής.
Επίσης, αναφέρεται σε γενικές αρχές της Γενικής Χειρουργικής. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί στη Χειρουργική.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας Χειρουργικής σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- Έχει κατανόηση αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων
- Έχει αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις χειρουργικές παθήσεις ( διαταραχές ύδατος - ηλεκτρολυτών - οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές θρέψεως, ενδροκρινικές διαταραχές, καταπληξία, λοιμώξεις)
- Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής (ατυχήματα, πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές παθήσεις αγγείων, μεταμοσχεύσεις οργάνων)

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=53

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Quick,Reed, Hrper,Parsy
2. Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Way L.W., Doherty G.M
3. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
4. Xειρουργική (επίτομο), Δ.Κ.Βώρος
5. Farqyuarson’s Χειρουργικής- εγχειρητικές τεχνικές, Farqyuarson Μ., Μoran Β.
6. Χειρουργική Μελών ΔΕΠ, ΔΕΠ Χειρουργικού Τομέα