-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΑΑ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καψαλάκη Ευτυχία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: -Καθηγήτρια Μαριάννα Κ. Βλυχού, Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Βάσιου, Καθ. Παναγιώτης Α. Γεωργούλιας, Καθ. Γεώργιος Μ. Κύργιας, Επικ. Καθ. Μαρία Γ. Τόλια και Επικ. Καθ. Χρήστος Δ. Ρούντας

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 108 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην 1. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος, Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων και Ανατομία Νευρ. Συστ. και Αισθ. Οργάνων, 2. Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι, Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των απεικονιστικών μεθόδων και τη μελέτη της απεικονιστικής προσέγγισης κατά σύστημα, με εισαγωγή στη σωστή ιεράρχηση των μεθόδων απεικόνισης με βάση την κλινική ένδειξη. Επιπλέον οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τη φυσιολογική και παθολογική απεικονιστική σημειολογία.
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- * Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών μεθόδων της Ακτινολογίας και των ενδείξεων αυτών
• Να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και την παθολογική απεικόνιση των κυριότερων οργάνων του ανθρώπινου σώματος.
- • Να περιγράφει την παθολογία σε μία απεικονιστική μέθοδο
- * Να γνωρίζει βασική διαφορική διάγνωση στην Ιατρική Απεικόνιση
- • Να μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.ΚλινικήΑκτινολογία: Συγγραφείς: Μ. Ι. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Δρεβελέγκας, Α. Καραντάνας, Ν. Λ. Κελέκης, Π. Πράσοπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Β. Φεζουλίδης, Εκδόσεις : Ι. Κωνσταντάρα.
2. Διδακτικές Σημειώσεις
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά