-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0302

Υπεύθυνος Καθηγητής: Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Λ. Σακκάς, Δ. Κυριάκου, Σ. Ποταμιάνος, Γ. Βασιλόπουλος , Α. Καψωριτάκης, Κ. Μακαρίτσης , Δ. Μπόγδανος, Ε. Ρηγοπούλου, Ν. Γατσέλης, Ν. Γιαννακούλας, Κ. Ζάχου, Χ. Κατσιάρη, Α. Μπαργιώτα, Γ. Ντάϊος, Ι. Αλεξίου, Θ. Ελευθεριάδης, Σ. Γκολφινόπουλος, Ι. Γκουντιός, Ε. Μπουρονίκου, Θ. Σιμοπούλου, Γ. Φιλιππίδης, Α. Κωτσάκης, Ε. Σαλούστρος, Φ. Κοϊνης

ECTS: 8.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 208 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον ένα μάθημα ίδιου γνωστικού αντικειμενου και όχι αποτυχία σε πάνω από τρια συνολικά από: 1. Φυσιολογία Συστημάτων και Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία Ενδοκρινών, 2. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος, Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων και Ανατομία Νευρ. Συστ. και Αισθ. Οργάνων, 3. Γενική Παθολογική Ανατομική, 4. Φαρμακολογία Ι και 5. Βιοχημεία (Ι)Ενζύμων και Μεταβ. του Ανθρώπου

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, με αγγλικούς όρους

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Μάθημα με διαφάνειες Η/Υ, Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω PubMed.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών(80-100%) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης στις κλινικές ασκήσεις παρά την κλίνη του ασθενούς σε σχέση με κλινικό ή και εργαστηριακό/απεικονιστικό εύρημα (0-10%) Επίλυση κλινικού προβλήματος στην κλινική άσκηση και στη διαδραστική διδασκαλία του αμφιθεάτρου (0-10%)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό κορμό Παθολογίας
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κλινικής και κριτικής σκέψης εισαγωγή των σπουδαστών

Επίσης, αναφέρεται σε κλινικές οντότητες. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μάθει διάφορες εκδηλώσεις κλινικών νόσων.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των κλινικών εκδηλώσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναλύει βασικά στοιχεία επιδημιολογίας και παθογένειας των βασικών νόσων ρευματολογίας, γαστρεντερολογίας, αιματολογίας, ενδοκρινολογίας, ογκολογίας και νεφρολογίας
• Περιγράφει εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών
• να διακρίνει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για κάθε μία από τις ανωτέρω παθήσεις
• επιλέγει (με πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα) απεικονιστικές εργαστηριακές και ανοσολογικές εξετάσεις για τη διάγνωση των ανωτέρων νόσων
• Να συνδυάζει εκδηλώσεις με εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα για να διαγνώσει μια από τις ανωτέρω νόσους.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναπτύξουν ένα θέμα των ανωτέρω νόσων

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1)Παθολογία
Kumar Parveen, Clark Michael

2)Current Medical Diagnosis and Treatment
MCPHEE ET AL

3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ( 2ΟΣ ΤΟΜΟΣ)
D.KASPER, E.BRAUNWALD, A.FAUCΙ, S.HAUSER, D.LONGO, L.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: