-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0202

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τεπετές Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 168 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ –ΣΠΛΑΧΝΩΝ- ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Χειρουργικής ΙΙ- Παρουσίαση - Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Κλινική άσκηση Εξέταση και ανάλυση κλινικών περιστατικών από το πληροφοριακό σύστημα της κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές Εξετάσεις 80% Προφορικές Εξετάσεις 20%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η κατανόηση της αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων
- Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις χειρουργικές παθήσεις (διαταραχές ύδατος -ηλεκτρολυτών - οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές θρέψεως, ενδοκρινικές διαταραχές, καταπληξία, λοιμώξεις)
- Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής (ατυχήματα, πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές παθήσεις αγγείων, μεταμοσχεύσεις οργάνων).

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
2. Χειρουργική (επίτομο), Δ.Κ. Βώρος
3. Kλινική Χειρουργική, M.M. HENRY, J.N. THOMSON