-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ MΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Ζιμπής Α., Βάσιου, Μ. Σγάντζος

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τριασδιάστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γραπτές εξετάσεις και -Προφορικές εξετάσεις Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές Ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος και να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν της δομές και να κατανοούν τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος . Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για για τη σπουδή των υπόλοιπων ιατρικών μαθημάτων. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:
Το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών και έχει σημαντικές απαιτήσεις εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αφιερώσουν πολλές ώρες για την εκμάθηση της Ανατομικής του Ανθρώπου.
- Γενική Ανατομική της Κινητικής Συσκευής
- Οστεολογία
- Ανατομία των αρθρώσεων και Συνδεσμολογία
- Μυολογία
Στόχος: η κατανόηση ή εκμάθηση και η ικανότητα αναγνώρισης όλων των δομών του μυοσκελετικού συστήματος σε πτωματικά παρασκευάσματα σε πλαστικά μοντέλα και σε τρισδιάστατα μοντέλα εικονικής πραγματικότητας

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών κατά την μελέτη και αναγνώριση των ανατομικών δομών του μυοσκελετικού συστήματος σε πτωματικά παρασκευάσματα σε πλαστικά μοντέλα και σε τρισδιάστατα μοντέλα εικονικής πραγματικότητας

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής,Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher 2011
Ανατομία του ανθρώπου. Anne Gilroy, 2019