-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0211

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νταϊλιάνα Ζωή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Ζιμπής, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος, Μ. Παπαναγιώτου

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική σε πρακτική άσκηση

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Προετοιμασία συμμετοχής σε συνέδρια Παρουσιάσεις power point Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Πρόσβαση σε e-book Πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed) Ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Επικοινωνία, μέσω mail, φοιτητών και διδασκόντων

Μέθοδος Αξιολόγησης: 1. Η πρόοδος του φοιτητή παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επίσης, πραγματοποιείται αξιολόγηση: • σε μαθήματα με ερωτήσεις και κλινικά σενάρια • σε εργαστήρια- αξιολόγηση: o ανάπτυξης μοντέλου o χρήσεως εργαλείων μικροχειρουργικής, χειρουργικών και μικροσκοπίου o συρραφής τραυμάτων 2. Προφορικές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα επιλογής και η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την εγχειρητική των άκρων, τις βασικές αρχές αντιμετώπισης και τις πρώτες βοήθειες στις κακώσεις των άκρων μέσω:
Α. Στοχευμένων διαλέξεων
Β. Απόκτησης δεξιοτήτων με πρακτικές ασκήσεις στα εργαστήρια ανατομίας και μικροχειρουργικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- Έχει κατανόηση των παθήσεων των άκρων και της παροχής πρώτων βοηθειών.
- Έχει γνώση της χρήσης χειρουργικών εργαλείων, χειρουργικού μικροσκοπίου και βασικών αρχλων συρραφής τραυμάτων
- Χρησιμοποιεί χειρουργικά εργαλεία
Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην:
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : http://www.ortho-uth.org/, http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=32954

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : e-book «ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», κωδ. βάσης «ΕΥΔΟΞΟΣ»:320131 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Hand Surgery
Microsurgery