-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0201

Υπεύθυνος Καθηγητής: Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ι. Γριβέα , Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής&Νεογνολογίας, Ν.Σκεντέρης,Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ε. Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής –Παιδοπνευμονολογίαςκαι οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Οι βιβλιοθήκες του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διαθέτουν τα απαραίτητα συγγράμματα. Οι φοιτητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης και στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PudMed) τις οποίες διαθέτουν οι βιβλιοθήκες. Όλες οι παραδόσεις μαθημάτων γίνονται με PowerPoint και τα θέματά τους είναι αναρτημένα τόσο ηλεκτρονικά όσο και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αφενός με προφορικές ερωτήσεις επί των προβλημάτων των ασθενών κατά τη διάρκεια των κλινικών ασκήσεων αφετέρου κατά τις εξεταστικές περιόδους του μαθήματος με γραπτές εξετάσεις (Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης). Για τη βαθμολογία του εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η επίδοση των φοιτητών στην κλινική άσκηση, μόνο θετικά και όχι αρνητικά. Για την αξιολόγηση των φοιτητών και των διδασκόντων δίνεται ειδικό ερωτηματολόγιο στου φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος, με το οποίο αξιολογείται καθένας από τους διδάσκοντες τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου όσο και για την κλινική άσκηση. Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες αλλαγές που προτείνουν. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών και απαιτεί από τους φοιτητές να αφιερώσουν χρόνο για την εκμάθηση του τρόπου λήψης και σύνταξης του παιδιατρικού ιστορικού, των μεθόδων φυσικής εξέτασης των ασθενών και των κύριων συμπτωμάτων με τα οποία εκδηλώνονται διάφορα νοσήματα. Προβλέπεται η παρακολούθηση 2 ωρών εβδομαδιαίως από αμφιθεάτρου διαλέξεων, καθώς και 2 ωρών εβδομαδιαίως κλινικής άσκησης στους θαλάμους της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στους οποίους νοσηλεύονται ασθενείς διαφόρων κλινικών (από νεογνική μέχρι εφηβική), που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. Εκτός από την εκμάθηση της λήψης ιστορικού και φυσικής εξέτασης, η διδασκαλία έχει ως στόχο την εκμάθηση διαφοροδιάγνωσης και του τρόπου διαγνωστικής προσέγγισης.
Στόχος
Το μάθημα διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο κι έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων απαραίτητων για μια πλήρη εκτέλεση σωστής κλινικής εξέτασης του ασθενούς και για αξιολόγηση των κλινικών ευρημάτων, που αναφέρονται στα ακόλουθα αντικείμενα της Παιδιατρικής:Ιστορικό-Κλινική εξέταση, Αύξηση-Ανάπτυξη, Παιδί & Περιβάλλον, Γενετική, Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, Νεογνολογία (εκτός από λοιμώξεις νεογνού), Διατροφή και διαταραχές θρέψης, Υγρά και ηλεκτρολύτες-Οξεοβασική ισορροπία, Ανοσιακό Σύστημα-Ανοσοανεπάρκειες, Εμβόλια-Εμβολιασμοί, Νοσήματα αναπνευστικού (εκτός από λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού, λοιμώξεις λάρυγγα και τραχείας, βρογχίτιδα, πνευμονία, πλευριτική συλλογή υγρού), Νοσήματα κυκλοφορικού, Νοσήματα πεπτικού, Διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος, Το παιδί με ειδικές ανάγκες.
Αντικειμενικοί σκοποί
•Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια, τη σημασία και τη δομή του ιστορικού και να αποκτήσει εμπειρία στην τεχνική λήψης, καταγραφής και παρουσίασής του.
• Να μάθει να εκτελεί μετρήσεις (σωματομετρικά, αρτηριακή πίεση κ.α.) και συστηματική φυσική εξέταση, να εξοικειωθεί με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών παιδιών διαφόρων ηλικιών (από νεογνική μέχρι εφηβική) και να μάθει να αναγνωρίζει παθολογικά ευρήματα και τη σημασία τους.
• Να μάθει τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται τα προαναφερθέντα νοσήματα, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.
Προϋποθέσεις
Για να είναι αποδοτική η μάθηση πρέπει ο φοιτητής να έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων που ήδη έχει διδαχθεί βάσει του Προγράμματος Σπουδών.
Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
•Οι προβλεπόμενες γνώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο σύγγραμμα και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε έγκυρες πηγές της επιλογής του.
•Οι γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους και η συστηματική παρακολούθηση, μελέτη και εκπαίδευση στην ύλη του μαθήματος αλληλοεξαρτώνται.
•Τονίζεται με έμφαση η σημασία της απόκτησης εμπειρίας στη λήψη παιδιατρικού ιστορικού, στην εκτέλεση αξιόπιστων μετρήσεων (σωματομετρικά, αρτηριακή πίεση κ.α.) και στη διενέργεια φυσικής εξέτασης σε παιδιά διάφορων ηλικιών.
Δεξιότητες-απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει η κλινική άσκηση των φοιτητών σε ομάδες υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή-μέλους ΔΕΠ, με σκοπό:
• Να εξοικειωθεί με παιδιατρικούς ασθενείς διαφόρων ηλικιών ως προ τη λήψη ιστορικού, που λαμβάνεται κυρίως από τους κηδεμόνες τους, είναι σημαντικό όμως να συμμετέχουν με τρόπο αντίστοιχο με την αναπτυξιακή τους φάση και οι ίδιοι οι ασθενείς (συγκεκριμένα εξοικειώνεται με την τεχνική λήψης, καταγραφής και παρουσίασης του ιστορικού).
• Να εξοικειωθεί με τη φυσική εξέταση παιδιατρικών ασθενών διαφόρων ηλικιών, με τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και με την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί: στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων & πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• στη λήψη αποφάσεων
• στην ομαδική εργασία
• στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής & επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.Βασική Παιδιατρική (3η έκδοση), των Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου, Γ. Κατζού, Φ. Παπαχρήστου.
2.Παιδιατρική Ι (Α΄ Τόμος)τωνA.A.P., MclnernyK.T. των Εκδόσεων ΒΡΟΚΕΝ ΗΙLL.
3.Ιατρική βιβλιογραφία στο διαδίκτυο (PubMed κ.α. βιβλιογραφικές πηγές).
4.Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Pediatrics, JournalofPediatrics, PediatricInfectiousDiseaseJournaletc.