-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ*Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ιωάννης Σκουλαρίγκης, Καθηγητής Γρηγόριος Γιαμούζης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Ξανθόπουλος, Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 81 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής Εξέταση: Φυσιολογία Συστημάτων, Φαρμακολογία ΙΙ, Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ, Προπαιδευτική Παθολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί ένα από τους βασικούς κορμούς της Παθολογίας.
• Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κλινική και κριτική σκέψη εισαγωγής των σπουδαστών.
• Επίσης, αναφέρεται σε κλινικές οντότητες. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των κλινικών εκδηλώσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των μηχανισμών, της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων των συνήθων καρδιαγγειακών παθήσεων.
• Έχει γνώση των κλινικών εκδηλώσεων των ανωτέρω νόσων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για κάθε μία από τις ανωτέρω παθήσεις.
• Χρησιμοποιεί τις επιλογές (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) των διαφόρων απεικονιστικών, εργαστηριακών και ανοσολογικών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των ανωτέρων νόσων.
• Αναλύει εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα των ανωτέρω νόσων.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναπτύξουν ένα θέμα των ανωτέρων νόσων.

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=76

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Καρδιολογία
Έκδοση: 2η/2016
Συγγραφέας: Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος
Κωδικός Εύδοξος: 55590872
ISBN: 978-960-7875-92-1
2. Swanton’s Καρδιολογία
Έκδοση: 6η/2011
Συγγραφείς: Swanton, Banerjee
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε.
Κωδικός Εύδοξος: 12338965
ISBN: 9789606894312