-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ*Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τζώρτζης Βασίλειος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Γκράβας Σταύρος, Καρατζάς Αναστάσιος

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 116 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής Εξέταση: Φυσιολογία Συστημάτωνν, Ανατομία Σπλάχνων & Αγγείων

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (ΕRASMUS - HELMSIC - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο με παραδόσεις από αμφιθεάτρου και με κλινική άσκηση σε προπλάσματα και ασθενείς Χρήση ηλεκτρονικών μέσων με τη χρήση λογισμικού της Microsoft (Power Point) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων, e- class. Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές Εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το εργαλείο για την εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της παθοφυσιολογίας των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Επίσης, μέσω της κλινικής άσκησης, εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της χειρουργικής του ουροποιογεννητικού (ανοικτής και ενδοσκοπικής). Τέλος, συμβάλλει στην απόκτηση επαγωγικής σκέψης που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρικού επαγγέλματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της παθοφυσιολογίας του ουροποιογεννητικού συστήματος.
• Αναλύει τα κλινικά δεδομένα έτσι ώστε να προβεί σε διάγνωση
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών εφαρμογών (παρεμβατικών και μη).
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές ασθένειες του ουροποιογεννητικού συστήματος
• Χρησιμοποιεί τις αποκτημένες γνώσεις σε οποιαδήποτε ειδικότητα που σχετίζεται με το αντικείμενο.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να προσεγγίσουν την σημασία της συνεργασίας και της επιστημονικής αντιπαράθεσης με την ενεργό συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης.

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=77

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Σύγχρονη Ουρολογία, Μ. Μελέκος,
2. ABC της Ουρολογίας, DAWSON

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. EUROPEAN UROLOGY
2. JOURNAL OF UROLOGY