-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1000

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαμαρά Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Ε. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Μ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΘΩΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 115 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs, ηλεκτρονικές διαφάνειες, κάμερες και οθόνες προβολής εργαστηριακών πλακιδίων

Μέθοδος Αξιολόγησης: Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις Εξετάσεις: -Θεωρία: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες Εργαστήριο: Εξέταση σε άγνωστα πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου -Αξιολόγηση μαθήματος βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές ανώνυμα, με ελευθερία έκφρασης, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων, καθώς και ύπαρξη κλίμακας βαθμολόγησης (από 1 έως 5)όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος Γενική Μορφολογία στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα επιστημονικά πεδία της Ιστολογίας και της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής. Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο για την κατανόηση των φυσιολογικών κυτταρικών και ιστικών δομών του ανθρωπίνου σώματος. Στοχεύει στη μελέτη της μικροσκοπικής δομής των κυττάρων και των ιστών του ανθρωπίνου σώματος καθώς και τη μελέτη, σε ιστικό επίπεδο, της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης, της κυτταρικής βλάβης, απόπτωσης, νέκρωσης, εκφύλισης, φλεγμονής και καρκινογένεσης. Επίσης παρέχονται βασικές γνώσεις κυτταρολογίας και αναπτύσσονται οι έννοιες της ανοσολογικής αντίδρασης και της μοριακής βάσης του καρκίνου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Γενικής μορφολογίας.
• Έχει γνώση των κύριων ιστών του ανθρωπίνου σώματος και των χαρακτηριστικών μορφολογικών χαρακτήρων τους.
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά το οπτικό μικροσκόπιο και να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε υγιούς ιστού.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και να τους συνδυάζει με τις βασικές γνώσεις.
• Αναλύσει και να παρουσιάσει σωστά τη δομή των φυσιολογικών κύριων ιστών του ανθρωπίνου σώματος και να κατανοήσει το ρόλο και τη λειτουργία τους.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
• Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μορφολογία των ιστών του ανθρωπίνου σώματος και την πολυσταδιακή διαδικασία της καρκινογένεσης.
Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ιστολογία
Έκδοση: 3η ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ 4η ΑΓΓΛΙΚΗ, 2018
Συγγραφείς: LESLIE P. GARTNER
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας
Έκδοση: 1η έκδ./2011
Συγγραφείς: Kierszenbaum A.
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD