-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Κωτσάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Σαλούστρος, Επ. Καθηγητής

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (ΕRASMUS - HELMSIC - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις και συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών. MS Power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της ογκολογίας. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα διδαχθούν την επιδημιολογία, τη διάγνωσης και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των συχνότερων συμπαγών όγκων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, αλλά και η φροντίδα των ασθενών μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Τέλος, στόχοι του μαθήματος αποτελούν οι εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία της γενετικής στην ογκολογία αλλά και τις αρχές παρηγορικής φροντίδας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει την επιδημιολογία των συχνότερων κακοήθων συμπαγών όγκων και την πρόγνωσή τους.
• προτείνει εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και οδηγίες πρόληψης του καρκίνου ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό.
• γνωρίζει τις βασικές αρχές θεραπείας των συχνότερων συμπαγών κακόηθων νεοπλασμάτων.
• γνωρίζει βασικές αρχές επικοινωνίας με τον ασθενή και το πως να ανακοινώνει δυσάρεστα νέα.
• κατανοεί τις βασικές γενετικές εξετάσεις που ζητούνται στη καθημερινή άσκηση της ογκολογίας.
• αναζητά και να γνωρίζει την αντιμετώπιση των πιο συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών της αντινεοπλασματικής θεραπείας.
• είναι εξοικειωμένος με τις αρχές και στόχους της παρηγορικής φροντίδας.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές θα διατίθονται σημειώσεις, άρθρα περιοδικών και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων.