-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0207

Υπεύθυνος Καθηγητής: Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ι. Γριβέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής&Νεογνολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. To e-mail του υπεύθυνου του μαθήματος, είναι διαθέσιμο στους φοιτητές για επικοινωνία μαζί του. Περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε Παιδιατρική Κλινική

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης ή Ερωτηματολόγιο Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος Το μάθημα διδάσκεται ως μάθημα επιλογής στο 9ο εξάμηνο και έχει στόχο τον εμπλουτισμό σε γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες αυτών που αποκομίζουν οι φοιτητές από τα αντίστοιχα κεφάλαια των μαθημάτων της Παιδιατρικής

Αντικειμενικοί σκοποί
• Η ανάλυση της συμπτωματολογίας και της κλινικής πορείας των συστηματικών λοιμώξεων στο παιδί με την παράλληλη θεραπευτική αντιμετώπισή τους με αντιβιοτικά , της ειδικής αντιμικροβιακής δράσης ομάδων και ειδών αντιβιοτικών και του τρόπου επιλογής του καταλληλότερου. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην συνταγογράφηση, με στόχο την ασφάλεια και την ευρύτερη πολιτική από την χρήση τους.
• Να εξειδικεύσει στο γνωστικό αντικείμενο τη λήψη ιστορικού, τη φυσική εξέταση και τις παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές
Προϋποθέσεις

Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
•Οι γνώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του, με την υποστήριξη του υπεύθυνου του μαθήματος
• Οι γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους γι αυτό η συστηματική παρουσία, μελέτη και άσκηση σε δεξιότητες είναι απαραίτητα στοιχεία για το επιθυμητό αποτέλεσμα

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει η αξιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού, καθώς και η αξιοποίηση Ειδικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και του Εργαστηρίου Λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Στη λήψη αποφάσεων
• Στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων
• Στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.RedBook (3ηέκδοση), ΤόμοςΙ , AmericanAcademyofPediatrics
2.NelsonΒασικήΠαιδιατρική(7ηέκδοση), τωνσυγγραφέωνKarenJ. MarcdanteκαιRobertM. Kliegman
3.Ιατρική βιβλιογραφία στο διαδίκτυο (PubMed κ.α. βιβλιογραφικές πηγές)
4.Συναφή επιστημονικά περιοδικά