-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0209

Υπεύθυνος Καθηγητής: Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ιωάννα Γριβέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. To e-mail του υπεύθυνου του μαθήματος, είναι διαθέσιμο στους φοιτητές για επικοινωνία μαζί του. Περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε Παιδιατρική Κλινική.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης ή Ερωτηματολόγιο Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος
Το μάθημα διδάσκεται ως μάθημα επιλογής στο 9ο εξάμηνο και έχει στόχο τον εμπλουτισμό σε γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες αυτών που αποκομίζουν οι φοιτητές από τα αντίστοιχα κεφάλαια των μαθημάτων της Παιδιατρικής

Αντικειμενικοί σκοποί
• Η διδασκαλία της επιδημιολογίας και αιτιολογίας των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών στα νεογνά, βρέφη και παιδιά. Διδασκαλία των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των εφαρμογών στην Κλινική Παιδοκαρδιολογία. Βασικές αρχές του υπερηχογραφήματος και των νεότερων διαγνωστικών μεθόδων στη Παιδοκαρδιολογία. Η παρουσίαση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών και των αρρυθμιών στην νεογνική, βρεφική και παιδική ηλικία, καθώς και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση
• Να εξειδικεύσει στο γνωστικό αντικείμενο τη λήψη ιστορικού, τη φυσική εξέταση και τις παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές

Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα με τρόπο αποδοτικό πρέπει να έχει γνώσεις Καρδιολογίας από τα αντίστοιχα κεφάλαια της Παιδιατρικής.

Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
•Οι γνώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του, με την υποστήριξη του υπεύθυνου του μαθήματος
• Οι γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους γι αυτό η συστηματική παρουσία, μελέτη και άσκηση σε δεξιότητες είναι απαραίτητα στοιχεία για το επιθυμητό αποτέλεσμα

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει η αξιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού, καθώς και η αξιοποίηση Ειδικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Στη λήψη αποφάσεων
• Στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων
• Στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.Nelson Βασική Παιδιατρική (7η έκδοση), των συγγραφέων KarenJ. Marcdante και RobertM. Kliegman
2. Εισαγωγή στην Παιδοκαρδιολογία: Βασικές αρχές Εμβρυϊκής και Παιδιατρικής Καρδιολογίας, Γερμανάκης Ιωάννης, Βλάχος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Ανδρέας, Παπαδοπούλου -Λέγμπελου Κυριακή,Κάλλιπος
3.Ιατρική βιβλιογραφία στο διαδίκτυο (PubMed κ.α. βιβλιογραφικές πηγές)
4.Συναφή επιστημονικά περιοδικά