-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ1100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζακυνθινός Επαμεινώνδας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΚΑ, ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 91 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση του φοιτητή στο μάθημα της Εντατικής Θεραπείας είναι στα ελληνικά και προαιρετικά στα αγγλικά Η αξιολόγηση γίνεται α) με αξιολόγηση της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση – Φροντιστηριακές ασκήσεις - παράρτημα Β - 10% του τελικού βαθμού β) Συγγραφή μελέτης υπό τη μορφή ενδιαφέρουσας κλινικής περίπτωσης στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα – 20% του τελικού βαθμού. γ) γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία) ή εναλλακτικά προφορικά -70% του τελικού βαθμού θα δίνονται στους φοιτητές 1 μήνα προ των εξετάσεων 10 ενδεικτικές ερωτήσεις από την δεξαμενή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής του τμήματος. Η προβίβαση του μαθήματος απαιτεί να έχει παραδοθεί εντός αποδεκτού χρόνου προ εξετάσεων η Συγγραφή μελέτης. Για την προβίβαση του μαθήματος απαιτείται η ορθή επιλογή του 50% των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα για την κατανόηση των βασικών θεματικών γνωστικών ενοτήτων της Εντατικής Θεραπείας.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην προπτυχιακή εισαγωγή των σπουδαστών στην Εντατική Θεραπεία.
Επίσης, αναφέρεται στην παθοφυσιολογία του βαρέως πάσχοντος ασθενούς και στις σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα επιλύει σύνθετα και επείγοντα προβλήματα της κλινικής ιατρικής.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/ειδικότητας
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί κλινικά προβλημάτων ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση (Διαλέξεις και Πρακτική άσκηση – παράρτημα Α)
2. Κατανοεί τα βασικά σημεία Παθοφυσιολογίας και Κλινικής σημειολογίας της Καταπληξίας και της Πολυοργανικής ανεπάρκειας και των βασικών στρατηγικών αντιμετώπισης της Καταπληξίας και της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του βαρέως πάσχοντα μέσω της μηχανικής αναπνοής (Διαλέξεις και Πρακτική άσκηση – παράρτημα Α).
3. Υπολογίζει αιμοδυναμικούς δείκτες και παραμέτρους παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας και αξιολογεί εργαστηριακά δεδομένα (Διαδραστική διδασκαλία- παράρτημα Β με επιλογή 10 δεικτών)
4. Αναλύει τα επιμέρους στοιχεία ενός σύνθετου κλινικού προβλήματος βαρέως πάσχοντα ασθενή στα συστατικά του μέρη και κατανόηση την παθοφυσιολογίας που οδηγεί στο σύνθετο κλινικό πρόβλημα (Διαδραστική διδασκαλία - παράρτημα Β)
5. Διατυπώνει αξιολογική κρίση για ένα σύνθετο επείγον κλινικό πρόβλημα που απαιτεί διάγνωση και επείγουσα θεραπεία (Διαδραστική διδασκαλία - παράρτημα Β)
6. Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του και το προσωπικό μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για να κατανεμηθούν παραγωγικά οι απαιτούμενες ενέργειες των επείγοντων κλινικών προβλημάτων της Εντατικής Θεραπείας (Πρακτική άσκηση-παράρτημα Α)
7. Εφαρμογή των γνώσεων σε διεθνές περιβάλλον με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Φροντιστήριο παρουσίασης κοινού περιστατικού στην αγγλική γλώσσα και συγγραφή περιστατικού (του ασθενούς για τον οποίο ήταν υπεύθυνος ο φοιτητής κατά τη πρακτική του άσκηση στη ΚΕΘ) στην Ελληνική και κατά προτίμηση στην Αγγλική γλώσσα – παράρτημα Γ)

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1) Σύγγραμμα: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Συγγραφείς: Paul L. Marino, Επιμέλεια Σπυρίδων Ζακυνθινός, Έκδοση: 4η εκδ./2016
Διαθέτης (Εκδότης): Λαγός Δημήτριος, ISBN 978-960-7875-94-5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ 59395180
2) Εγχειρίδιο Εντατικής Θεραπείας, Συγγραφείς: Raoof S, Επιμέλεια Επαμεινώνδας Ζακυνθινός, Έκδοση: 1η εκδ./2010
Διαθέτης (Εκδότης): Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, ISBN 978-960-489-094-1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ 13257029
3)Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine