-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαπόντε Αλέξανδρος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 126 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΙΙ στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (κοινές γραπτές εξετάσεις για τη Μ-Γ Ι και Μ-Γ ΙΙ) H αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ειδικό ερωτηματολόγιο από τους φοιτητές πριν το τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος με το οποίο αξιολογούνται καθένας από τους διδάσκοντες, τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου (2 ώρες την εβδομάδα) όσο και για τα κλινικά φροντιστήρια (2 ώρες την εβδομάδα). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να :

• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
• Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας καθώς και τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
• Είναι σε θέση να κατανοήσει τη μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως καθώς και
• τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διεθνή
1. Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015

Ελληνική
1. C. Beckmann, F. Ling, W. Herbert, D. Laube, R. Smith, R. Casanova, A. Chuang, A. Goepfert, N. Hueppchen, P. Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018 Επιμέλεια Αλέξανδρος Ι.Δαπόντε, (Beckman et al., 7η Αγγλική Έκδοση), Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας
2. Ι.Μπόντης, Δ.Βαβίλης «Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας», 3η Έκδοση Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις University Studio Press 3. Δ.Λουτράδης, Ε.Δεληγεώρογλου, Ν.Παπαντωνίου, Κ.Παππά «Μαιευτική και Γυναικολογία» Έκδοση 1η/2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα 2017