-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΨΧ0402

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Π.Δ. 407/80

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση Power Point και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η γνώση των βασικών αρχών της σύγχρονης κλινικής ψυχιατρικής είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες υγείας.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, βιολογική - φαρμακευτική και μη φαρμακευτική - και ψυχοθεραπευτική.

Επίσης, αναφέρεται σε βασικές Υποειδικότητες της Ψυχιατρικής: Ψυχογηριατρική, Συμβουλευτική -Διασυνδετική Ψυχιατρική και Ψυχιατρική των εξαρτήσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες σε επιστημονικά πεδία που άπτονται του ευρύτερου ενδιαφέροντος στην ιατρική πρακτική.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της αναγνώρισης και αντιμετώπισης της ψυχολογικής διάστασης της νόσου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση του τρόπου δράσης, των ενδείξεων και τω ανεπιθύμητων ενεργειών των ψυχοτρόπων φαρμάκων όλων των κατηγοριών όπως επίσης άλλων βιολογικών θεραπευτικών μέσων καθώς και των βασικών αρχών και τεχνικών των κυριότερων ψυχοθεραπευτικών σχολών
• Αξιολογεί θεραπευτικές προσεγγίσεις και επιλογές ως προς ασθενείς
• Αναλύει και συζητά περιστατικά ασθενών ως προς διαγνώσεις και θεραπευτικές επιλογές
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της αναγνώρισης των ψυχικών διαταραχών στην Τρίτη ηλικία και τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης τους.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της ευαισθητοποιημένης προσέγγισης και στήριξης κάθε ασθενή ψυχιατρικού και μη ψυχιατρικού.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.