-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ**Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσιρώνη-Μαλίζου Ευαγγελή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ανδρούδη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δαστιρίδου Άννα, Ακαδημαϊκός Υπότροφος και μεταδιδιδακτορική ερευνήτρια Καρδαράς Δημήτριος, Ακαδημαϊακός Υπότροφος Κοτούλα Μαρία, Διδάκτωρ Οφθαλμολογίας Παπαγεωργίου Ελένη, Διδάκτωρ Οφθαλμολογίας

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής Εξέταση στο μάθημα Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Αγγλική για τους φοιτητές ERASMUS και HELMSIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο • Παραδόσεις αμφιθεάτρου, παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών • Κλινική άσκηση κατά ομάδες • Χρήση Power Point κατά την παράδοση των μαθημάτων-Επίδειξη VIDEO εξεταστικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων • Παρακολούθηση ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων μέσω οθόνης • Χρήση ψηφιακών μέσων απεικόνισης προσθίων και οπισθίων μορίων του οφθαλμού • Χρήση ψηφιακής κάμερας συνδεδεμένης με σχισμοειδή λυχνία και προβολή σε αναρτημένη οθόνη ούτως ώστε ο φοιτητής να βλέπει ταυτόχρονα με τον εξεταστή την οφθαλμική πάθηση και εξέταση του ασθενούς. • Δυνατότητα επικοινωνίας με τον επιβλέποντα του μαθήματος μέσω email

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και - Εκτίμηση των αποκτηθέντων γνώσεων (δεξιοτήτων), με το πέρας της κλινικής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών από τον επιβλέποντα του μαθήματος με σκοπό την ανακεφαλαίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων (η αξιολόγηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική βαθμολογία)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Οφθαλμολογίας.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στην Οφθαλμολογία .
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Οφθαλμολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της Οφθαλμολογίας
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Οφθαλμολογίας
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, την παθογένεια, την εξέλιξη και τη θεραπεία των σπουδαιότερων οφθαλμικών νόσων .
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τα δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Βασικές αρχές Οφθαλμολογίας. Ευαγγελή Ε. Τσιρώνη. Ημ. Έκδοσης: 2018/01. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας. ISBN: 9789606802980
2. Εισαγωγή στην Οφθαλμολογία και στη Νευροοφθαλμολογία Κωνσταντίνος Ψύλλας, 2005 Εκδόσεις: University Studio Press, ISBN: 978-960-12-1430-6
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Ophthalmology (περιοδικό)
Medscape