-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Χ. ΦΛΩΡΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ, Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Μ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 81 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs, ηλεκτρονικές διαφάνειες

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες -Αξιολόγηση μαθήματος βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές ανώνυμα, με ελευθερία έκφρασης, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων, καθώς και ύπαρξη κλίμακας βαθμολόγησης (από 1 έως 5)όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή της Ιατρικής με τις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής και της Τοξικολογίας του ανθρώπου και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην εξωτερική εξέταση του πτώματος και βασική προσέγγιση νεκροτομής, συμπεριλαμβανόμενου του καθορισμού του χρόνου παρέλευσης από τη στιγμή του θανάτου και στοιχειώδους διερεύνησης της αιτίας θανάτου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής.
• Έχει γνώση της Ιατροδικαστικής μεθοδολογίας και των νομικών και δεοντολογικών αρχών και προϋποθέσεων κατά την άσκηση της Ιατρικής.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά πτωματικά φαινόμενα.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους της Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας.
• Αναλύσει και να παρουσιάσει σωστά τα αίτια θανάτου και τις μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται αντίστοιχα στο ανθρώπινο σώμα.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
• Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, στα πλαίσια του μαθήματος “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την ιατροδικαστική διερεύνηση.
Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Μιχαλοδημητράκης Μανώλης
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Ιατροδικαστική, 3η έκδοση
Έκδοση: 3η έκδ./2018
Συγγραφείς: Ψαρούλης Δημήτριος
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): UNIVERSITY STUDIO PRESS –
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ