ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0800

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ζαφειρίου Ευτέρπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γιδαροκώστα Πολυξένη, Διδάκτωρ Δερματολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Γραπτή εξέταση 10 ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ειδικότερα στις δερματικές εκδηλώσεις σε συστηματικά νοσήματα.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις αιτιοπαθογενετική σχέση και μελέτη πολλών δερματοπαθειών με νοσήματα και διαταραχές των εσωτερικών οργάνων και συστημάτων.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών των δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα.
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων δερματικών εκδηλώσεων.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. Αντωνίου Χ, Κατσάμπας Α: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Broken Hill Publishers EDT, 2015.
2. Χρυσομάλλης Φ. και συνεργάτες: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2005.
3. Habif t, Cambell JL, Chapaman MS, Dinulos JGH, Zug KA : Δερματικά νοσήματα, Διάγνωση και Θεραπεία, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισάνου, Τρίτη έκδοση, 2012.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.