-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΠΘ0900

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική (με εκτενή εξοικείωση στη χρήση Αγγλικών όρων) Αγγλική (if ERASMUS students enroll)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις με βάση τη μεθοδολογία του «Problem Based Learning»

Μέθοδος Αξιολόγησης: 50% Παρουσίες, 50% εξετάσεις (πολλαπλή επιλογή)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φυσιολογικής και της παθολογικής αιμοποίησης, των αιματολογικών νοσημάτων, του μηχανισμού πήξης του αίματος και των αρχών που διέπουν τις μεταγγίσεις. Αναλυτικά, τα αντικείμενα της Αιματολογίας που θα παρουσιαστούν είναι:
• Εργαστηριακή Διερεύνηση Αιματολογικών Νόσων
• Παθοφυσιολογία των Αναιμιών
• Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
• Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
• Λεμφοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
• Λευχαιμίες
• Αυτοάνοσες διαταραχές του αίματος
• Εργαστηριακή διερεύνηση μηχανισμού πήξης
• Συμβάματα μεταγγίσεων

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Βασική Αιματολογία ΕΥΔΟΞΟΣ: 86183185