-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0107

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Γκαράς, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις τουμαθήματος ,καθώς και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το e-mail του υπεύθυνου του μαθήματος είναι διαθέσιμο στους φοιτητές για επικοινωνία μαζί του.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης ή ερωτηματολόγιο Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος
Το μάθημα διδάσκεται στο 10ο εξάμηνο και έχει στόχο τον εμπλουτισμό σε γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες όσων αποκομίζουν οι φοιτητές από τα γνωστικά αντικείμενα της Παιδιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, που αναφέρονται στην περιγεννητική περίοδο , αλλά και από τα γνωστικά αντικείμενα προκλινικών μαθημάτων.

Αντικειμενικοί σκοποί
• Να εμβαθύνει ο φοιτητής στα γνωστικά αντικείμενα
• Να εξοικειωθεί με τη λήψη περιγεννητικού ιστορικού, τη φυσική εξέταση του νεογνού και τις παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις & ελέγχους που χρησιμοποιούν οι νεογνολόγοι και οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι
Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα με τρόπο αποδοτικό πρέπει να έχει γνώσεις Νεογνολογίας και φροντίδας της εγκύου & του εμβρύου από τα αντίστοιχα κεφάλαια της Παιδιατρικής-Νεογνολογίας και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας (Εμβρυομητρικής Ιατρικής).

Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
• Οι γνώσεις δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του, με την υποστήριξη του υπεύθυνου του μαθήματος
• Οι γνώσεις εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους, γιαυτό η συστηματική παρουσία, μελέτη και άσκηση σε δεξιότητες είναι απαραίτητα στοιχεία για το επιθυμητό αποτέλεσμα

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει:
Η κλινική επαφή με νεογνά και εγκύους μητέρες στη Νεογνολογική και στην Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική αντίστοιχα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Η αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και ειδικών εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Στη λήψη αποφάσεων
• Στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων
• Στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.Νεογέννητο υψηλού κινδύνου του Χ. Κώσταλου, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας
2. Μαιευτικά προβλήματα και λύσεις του Γ. Ιατράκη, έκδοση 1η(2016)
3. Ιατρική Βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο(PubMed κ.α.)
4.Συναφή επιστημονικά περιοδικά