-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLSΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0250

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ, ΖΩΗ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠHΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ ΜΠΑΡΕΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ /ENGLISH (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο PowerPoint, χρήση βίντεο

Μέθοδος Αξιολόγησης: Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις με δυνατότητα 2 δικαιολογημένων απουσιών Προφορικές εξετάσεις 100% Ελληνικά και Αγγλικά

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα δίνει τις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση του τραύματος.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της αντιμετώπισης του πολυτραυματία
Επίσης, αναφέρεται στην αρχική αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την αρχική αντιμετώπιση του τραύματος.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Αρχικής αντιμετώπισης του Τραύματος από τους φοιτητές της Ιατρικής σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση της παθοφυσιολογίας του πολυτραυματία , καθώς και οι πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν την πρώτη «χρυσή» ώρα που ο τραυματίας εισέρχεται στο τμήμα επειγόντων.
• Έχει γνώση τις βασικές αρχές της αντιμετώπισης του πολυτραυματία με έμφαση στις πρώτες ενέργειες του ιατρού με την άφιξη του τραυματία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
• Είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τον τρόπο σκέψης του με πρακτική εφαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε εικονικούς αρρώστους.

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=117

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1) Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Way L.W., Doherty G.M
2)Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
3) Xειρουργική (επίτομο), Δ.Κ.Βώρος
4) Farqyuarson’s Χειρουργικής- εγχειρητικές τεχνικές, Farqyuarson Μ., Μoran Β
5) Χειρουργική Μελών ΔΕΠ, ΔΕΠ Χειρουργικού Τομέα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: