-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0730

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μ. Ματσάγκας, Κ. Κάππας, Γ. Κούβελος, Α. Κουτσιαρής, Κ. Σταμούλης, Χ. Καραθάνος, Κ. Σπανός, Α. Ράπτης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά /English (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με Πρόσωπο Διαλέξεις Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Εκτίμηση της συμμετοχής τους στη Διαδραστική Διδασκαλία Οι παρουσίες δεν είναι υποχρεωτικές ωστόσο, συνιστάται η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων του μαθήματος

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό στοιχείο κατανόησης των μηχανισμών ανάπτυξης των αγγειακών παθήσεων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην αναλυτική εισαγωγή των σπουδαστών σε αρχές ρευστομηχανικής - αιμοδυναμικής. Επίσης, αναφέρεται στη φυσιολογία αγγειακών παθήσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του αγγειακού συστήματος και τους μηχανισμούς ανάπτυξης της νοσολογίας του. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των βασικών αρχών αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας στις αγγειακές παθήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση βασικών αρχών Αιμοδυναμικής
• Έχει γνώση της παθοφυσιολογίας των αγγειακών παθήσεων
• Είναι σε θέση να διακρίνει την παθολογική κατάσταση
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις της Αιμοδυναμικής στην κλινική πράξη
• Αναλύει κλινικά συμπτώματα και σημεία.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να επιτελέσουν μια ομαδική εργασία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959376)
2. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 33093742)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Vascular Surgery
2. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
3. Journal of Vascular Research
4. Journal of Endovascular Therapy
5. Annals of Vascular Surgery
6. International Angiology