-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ - EMERGENCY NEURORADIOLOGYΚωδικός Μαθήματος: ΑΑ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βλυχού Μαριάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων– Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών Διερεύνηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση θεμάτων και πρόσφατης βιβλιογραφίας θεμάτων σχετικών με την επείγουσα διαγνωστική και θεραπευτική νευροακτινολογία

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Προφορικές εξετάσεις με εξετάσεις με παρουσίαση εργασίας από τον κάθε φοιτητή.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των κλινικών προβλημάτων της Επείγουσας Νευροακτινολογίας και την σωστή επιλογή της καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου για την άμεση ανάδειξη της παθολογίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :
1. αναγνωρίσει ποια περιστατικά είναι επείγοντα και χρειάζονται άμεση διάγνωση
2. καθορίσει την εξέταση εκλογής για κάθε περίπτωση
3. καθορίσει την περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αλλά και την πρόγνωση του ασθενούς

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : - Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point